Контакт

Контакт

Bei allen Anfragen steht Ihnen Mercedes-Benz gerne unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:

Телефон: 00800 9 777 7777
Имейл: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Редакция

При въпроси или предложения относно това ръководство за експлоатация можете да се свържете с отдел Техническа редакция на следния адрес:

Mercedes-Benz AG, HPC: R800, D-70546 Stuttgart

Препечатване, превод и размножаване, дори и на части от текста, не са разрешени без писмено разрешение на Mercedes-Benz AG.