Kontakt

Kontakt

Za sva pitanja na raspolaganju vam je Mercedes-Benz sa sljedećim telefonskim brojevima:

Telefon: 00800 9 777 7777
E-pošta: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redakcija

Za sva pitana ili sugestije o ovim uputama obratite se Tehničkoj redakciji na sljedećoj adresi:

Mercedes-Benz AG, HPC: R800, D-70546 Stuttgart

Kopiranje, prevođenje i umnožavanje, čak i pojedinih dijelova, nije dopušteno bez pismene dozvole tvrtke Daimler AG.