Kontakt

Har du spørsmål, er Mercedes-Benz tilgjengelig på følgende telefonnummer:

Mercedes-Benz contact 00800 9 777 7777

E-post: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redaksjon

Har du spørsmål eller innspill vedrørende denne instruksjonsboken, ta kontakt med den tekniske redaksjonen på følgende adresse:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany.

Opptrykk, oversettelse og kopiering, også utdragsvis, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Mercedes-Benz AG.