Databeskyttelse

Databeskyttelse

Daimler er glad for, at du besøger vores webside samt for din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Vi tager beskyttelsen af dine private data alvorligt, og vi ønsker, at du skal føle dig tilpas, når du besøger vores internetsider. Beskyttelse af din privatsfære ved bearbejdning af personlige data er et vigtigt anliggende for os, som vi tager højde for i vores forretningsprocesser. Vi bearbejder personlige data, som registreres ved besøg på vores websider, i henhold til bestemmelserne om databeskyttelse i det land, hvor afdelingen, der er ansvarlige for databearbejdning, befinder sig. Desuden er vores databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med det adfærdskodeks, der er gældende for Daimler. Daimlers websider kan indeholde links til websider fra andre udbydere, som ikke er omfattet af denne databeskyttelseserklæring.

Registrering og bearbejdning af personlige data

Når du besøger vores websider, lagrer vores webserver som standard den IP-adresse, som du har fået tildelt af din internetudbyder, websiden, hvorfra du besøger os, websiderne, du besøger hos os, samt datoen og besøgets varighed. Personrelaterede data lagres således kun, hvis du angiver disse fx i forbindelse med en registrering, en undersøgelse, en konkurrence eller ved gennemførelse af en kontrakt. Anvendelse og videregivelse af personlige data og formålsbinding: Daimler benytter dine personlige data til den tekniske administration af websiderne, til kundeadministration, til produktundersøgelser og til marketing, men kun i det dertil nødvendige omfang.

Overdragelse af personrelaterede data til offentlige institutioner og myndigheder sker kun som led i ufravigelige retsregler. Vores medarbejdere, agenturer og forhandlere er forpligtet til fortrolighed.

Valgmuligheder

Vi ønsker at benytte dine data til at informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og til evt. at kunne spørge dig herom.
Naturligvis er deltagelse i sådanne tiltag frivillig. Hvis du ikke skulle være indforstået hermed, kan du til enhver tid meddele os dette, så vi kan spærre dine data tilsvarende. Yderligere oplysninger finder du på den pågældende webside.

Cookies

Daimler benytter cookies for at iagttage brugerens præferencer og for at kunne udforme websiderne tilsvarende optimalt. Cookies er små filer, som lagres på din harddisk. Dette gør navigationen nemmere og øger en websides brugervenlighed. Cookies hjælper os også med at identificere de områder, som er særligt populære på vores webside. På denne måde kan vi tilpasse vores internetsider mere målrettet til dine behov og dermed forbedre vores tilbud til dig. Cookies kan benyttes til at konstatere, om der allerede har eksisteret kommunikation fra din computer til vores sider. Der er kun cookien på din computer, der identificeres. Personrelaterede data kan lagres i cookies, hvis du har tilladt det, og fx gøre en beskyttet onlineadgang nemmere, så du ikke behøver at indtaste dit bruger-id og password igen.

Naturligvis kan du også besøge vores webside uden cookies. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan forhindre, at der lagres cookies på din harddisk ved at vælge *ingen accept af cookies* i dine browser-indstillinger. Hvordan dette foregår i detaljer, kan du se i vejledningen fra producenten af din browser. Du kan altid slette cookies, der allerede er lagret på din computer. Hvis du ikke accepterer cookies, kan dette dog føre til, at funktionerne i vores tilbud begrænses.

Sikkerhed

Daimler anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod indgriben fra uvedkommende. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i henhold til den teknologiske udvikling.

Oplysningsret

På opfordring meddeler Daimler eller dit ansvarlige agentur hurtigst muligt dig skriftligt i henhold til gældende lovgivning, om og evt. hvilke personlige data vi har lagret om dig. Hvis du er registreret som bruger, har du også mulighed for selv at se dine data og evt. slette eller ændre dem. Skulle der trods vores anstrengelser om at sikre korrekte data og aktualitet være lagret forkerte oplysninger, vil vi korrigere disse på din opfordring.

Hvis du har spørgsmål vedrørende bearbejdningen af dine personlige data, kan du henvende dig til vores koncernansvarlige for databeskyttelse, som sammen med sit team står til rådighed i forbindelse med anmodning om oplysninger, forslag eller klager.

Koncernansvarlig for databeskyttelse:

Dr. Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0624
D-70546 Stuttgart
Tyskland