Personvernerklæring/Privacy Statement

Behandlingsansvarlig i henhold til Personopplysningsloven (GDPR) er:

Mercedes-Benz AG ("Vi")

Mercedesstraße 120

D-70372 Stuttgart

Tyskland

E-post: dialog.mb@daimler.com

Personvernansvarlig:

Daimler AG

Konsernets kontakt for personvern

HPC E600

D-70546 Stuttgart

Tyskland

E-post: data.protection@daimler.com

1. Personvern

Vi setter stor pris på at du besøker nettsidene våre og interesserer deg for tilbudene vi har satt sammen. Vern av dine personopplysninger er meget viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi registrerer personopplysningene dine, hva vi gjør med dem, hvilket formål vi har med det og på hvilket rettslige grunnlag vi gjør det, og hvilke rettigheter du har og hva du kan gjøre krav på i denne forbindelse. I tillegg henviser vi til Daimlers retningslinjer for personvern:

Daimlers retningslinjer for personvern.

Personvernerklæringen vår for bruk av nettsidene våre og retningslinjene for personvern fra Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere som du kan gå til via lenkene på nettsidene våre. På nettsidene til disse tilbyderne må du selv finne informasjon om deres personvernbestemmelser.

2. Registrering og behandling av dine personopplysninger

a. Når du besøker nettsidene våre, lagrer vi visse opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatus (for eksempel om du kunne åpne en nettside, eller om du fikk en feilmelding), bruken av funksjoner på nettsiden, søkeord du eventuelt har tastet inn, hvor ofte du åpner de enkelte nettsidene, navn på filer du har åpnet, overført datamengde, hvilken nettside du besøker nettsidene våre fra, enten du klikker på lenker på våre nettsider eller legger inn et domene direkte i den samme fanen (eller det samme vinduet) i nettleseren din, som du har åpnet nettsidene våre i. Dessuten lagrer vi av sikkerhetsgrunner, særlig for å forebygge og registrere bedrageriforsøk eller angrep på nettsidene våre, IP-adressen og navnet på internett-tjenesteleverandøren din i syv dager.

b. Andre personopplysninger lagrer vi kun hvis du gir oss disse opplysningene i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en meningsmåling, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale eller kontrakt, og også i disse tilfellene kun i den grad vi har lov til det, i henhold til et samtykke du har gitt oss, eller i henhold til gjeldende rettsbestemmelser (ytterligere informasjon om dette finner du nedenfor i avsnittet "Rettslig grunnlag for behandlingen").

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å gi fra deg personopplysningene dine. Det er imidlertid mulig at visse funksjoner på nettsidene våre er avhengige av at du gir oss personopplysninger. Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine i disse tilfellene, kan det føre til at funksjonene ikke, eller bare i begrenset grad, vil være tilgjengelige.

3. Bruksformål

a. Personopplysninger som registreres ved et besøk på nettsidene våre, bruker vi til å drifte nettsidene på en måte som er mest mulig komfortabel for deg, og for å beskytte IT-systemene våre mot angrep og andre ulovlige handlinger.

b. I den grad du har gitt oss ytterligere personopplysninger, for eksempel i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en meningsmåling, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale eller kontrakt, bruker vi disse opplysningene til de nevnte formålene, for kundeadministrasjonsformål og – i den grad det er nødvendig – til avviklings- og avregningsformål for eventuelle forretningsprosesser, i det omfang som kreves for den enkelte prosess.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart; delingsknapper for sosiale medier ("social plug-ins"); bruk av tjenesteytere

a. Nettsidene våre kan også inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi opplysninger i nødvendig omfang til den aktuelle tilbyderen (for eksempel opplysningen om at du har funnet dette tilbudet hos oss og eventuelt ytterligere informasjon som du allerede har oppgitt for dette på våre nettsider).

b. Hvis vi bruker delingsknapper for sosiale medier som Facebook, Twitter eller Google+, integrerer vi dem på følgende måte:

Når du besøker nettsidene våre, er delingsknappene deaktivert, dvs. at ingen opplysninger overføres til disse sosiale mediene. Hvis du vil bruke et av de sosiale mediene, kan du klikke på den aktuelle delingsknappen for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det sosiale mediet.

Hvis du har en konto i det sosiale mediet og er logget inn der idet du aktiverer delingsknappen, kan det sosiale mediet se at du (eller noen som bruker din konto) har besøkt våre nettsider. Hvis du vil unngå det, må du logge deg ut av det sosiale mediet før du aktiverer delingsknappen. Et sosialt nettverk kan ikke se at du besøker andre Daimler-nettsider hvis du ikke også der aktiverer en delingsknapp.

Hvis du aktiverer en delingsknapp, overfører det sosiale mediet det innholdet som da blir tilgjengelig, direkte til nettleseren din som integrerer dem i nettsidene våre. I denne situasjonen kan det også foregå dataoverføringer som iverksettes og styres av det aktuelle sosiale mediet. Når det gjelder din forbindelse til et sosialt medium, dataoverføringer mellom det sosiale mediet og systemet ditt, og dine handlinger på denne plattformen, gjelder utelukkende personvernbestemmelsene til det aktuelle sosiale mediet.

Delingsknappen forblir aktiv, helt til du deaktiverer den eller sletter informasjonskapslene dine.

Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

c. Hvis du klikker på en lenke til et tilbud, eller aktiverer en delingsknapp for sosiale medier, kan det hende at personopplysninger havner hos tilbydere i land utenfor EØS (det europeiske samarbeidsområdet) som sett fra EUs ståsted ikke kan garantere et passende sikkerhetsnivå som tilsvarer EU-standardene for behandling av personopplysninger. Dette bør du tenke på, før du klikker på en lenke eller aktiverer en delingsknapp og dermed utløser en overføring av opplysningene dine.

d. For drift, optimering og sikring av nettsidene våre bruker vi dessuten kvalifiserte tjenesteytere (IT-leverandører, markedsføringsbyråer). Vi videreformidler personopplysninger til disse kun i den grad det er påkrevet for tilgjengeliggjøring og bruk av nettsidene og funksjonaliteten deres, når det er i vår legitime interesse eller hvis du har gitt ditt samtykke til det (se nedenfor i avsnittet "Rettslig grunnlag for behandlingen").

5. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes data mot manipulasjon, tap, ødeleggelse og mot innsyn fra uvedkommende. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak kontinuerlig, i takt med den teknologiske utviklingen.

6. Rettslig grunnlag for behandlingen

a. Forutsatt at du har samtykket i at vi behandler dine personopplysninger, utgjør dette det rettslige grunnlaget for behandlingen (art. 6 avs. 1 bokstav a GDPR).

b. For behandling av personopplysninger for det formål å inngå eller oppfylle en avtale (eller kontrakt) med deg, er det art. 6 avsn. 1 bokstav b GDPR som utgjør det rettslige grunnlaget.

c. I den grad behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel oppbevaring av opplysningene), har vi rett til det i henhold til art. 6 avs. 1 bokstav c GDPR.

d. Dessuten behandler vi personopplysninger for det formål å ivareta våre legitime interesser samt de legitime interessene til tredjepart i henhold til art. 6 avs. 1 bokstav f GDPR. Opprettholdelse av funksjonsdyktigheten til IT-systemene våre, (direkte-)markedsføring av egne og eksterne produkter og tjenester og rettslig påkrevet dokumentasjon av forretningsforbindelser er slike legitime interesser. Innenfor rammen av den til enhver tid nødvendige interesseavveiningen tar vi særlig hensyn til typen personopplysninger, behandlingsformålet,omstendighetene ved behandlingen og din interesse av at dine personopplysninger behandles konfidensielt.

7. Sletting av personopplysningene dine

IP-adressen din og navnet på internett-tjenesteleverandøren din, som vi lagrer utelukkende av sikkerhetshensyn, sletter vi etter syv dager. For øvrig sletter vi personopplysningene dine så snart formålet med å registrere og behandle opplysningene ikke lenger er aktuelt. Utover dette tidspunktet foregår lagring kun i den grad det er nødvendig i henhold til lover, forskrifter og andre rettslige bestemmelser vi er underlagt, i EU, eller i henhold til rettslige bestemmelser i tredjeland, hvis disse har et passende personvernnivå. Hvis sletting i enkelttilfeller ikke skulle være mulig, vil de aktuelle personopplysningene merkes, slik at fremtidig behandling av dem skal begrenses.

8. Berørtes rettigheter

a. Som en person som er berørt av databehandlingen, har du rett til innsyn (art. 15 GDPR), retting (art. 16 GDPR), sletting av opplysninger (art. 17 GDPR), begrensning av behandlingen (art. 18 GDPR) og dataportabilitet (art. 20 GDPR).

b. Hvis du har samtykket i at vi kan behandle personopplysningene dine, har du rett til når som helst å trekke samtykket ditt tilbake. Rettmessigheten av behandling av personopplysningene dine inntil tidspunktet for tilbakekalling av samtykket, berøres ikke av tilbakekallingen. Fortsatt behandling av disse opplysningene på et annet rettslig grunnlag, for eksempel oppfyllelse av rettslige forpliktelser (jf. avsnittet "Rettslig grunnlag for behandlingen"), berøres heller ikke.

d. Vi ber deg rette dine krav eller forklaringer til nedenstående kontaktadresse, hvis mulig: Support.

e. Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine bryter loven, har du rett til å klage til Datatilsynet (art. 77 GDPR).

9. Nyhetsbrev

Opplysningene du oppgir når du melder deg på nyhetsbrevet, vil bare brukes for å sende nyhetsbrevet, med mindre du har samtykket til videre bruk av dataene. Du kan til enhver tid si opp abonnementet ved å bruke avbestillingsalternativet som er inkludert i alle nyhetsbrev.

10. Sentral tilgangstjeneste fra Daimler AG

Med den sentrale tilgangstjenesten fra Daimler AG kan du logge deg inn på alle nettsider og applikasjoner fra Daimler konsernet og dets merkevarer som er tilsluttet denne tjenesten. De bruksvilkårene som gjelder for dette, inneholder spesielle personvernbestemmelser. Du kan hente opp disse bruksvilkårene på de aktuelle påmeldingssidene i de tilkoblede nettsidene og applikasjonene.

11. Dataoverføring til mottakere utenfor EØS (det europeiske samarbeidsområdet)

a. Ved bruk av tjenesteytere (se avsnitt "Bruk av tjenesteytere") kan personopplysninger overføres til mottakere i land utenfor EU, Island, Liechtenstein og Norge (= EØS, eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) og behandles der, særlig i USA, India.

b. Følgende land har etter EUs mening ikke et passende sikkerhetsnivå for behandling av personopplysninger (såkalt "adequacy decision"): Andorra, Argentina, Canada (delvis), Færøyene, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zeeland, Sveits, Uruguay. Med mottakere i andre land avtaler bruk av EUs standard kontraktsklausuler, bindende bedriftsbestemmelser eller andre tillatte mekanismer for å skape et passende sikkerhetsnivå som oppfyller lovens krav. Informasjon om dette gjør vi gjerne tilgjengelig for deg via kontaktopplysningene du finner i avsnittet "Berørtes rettigheter".

12. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjon om de informasjonskapslene vi bruker, og deres funksjoner finner du under Bruk av informasjonskapsler.

Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

Sist oppdatert: Oktober 2020