Ochrona danych

Ochrona danych

Daimler cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę organ odpowiedzialny za ochronę danych. Nasza polityka w zakresie ochrony danych opiera się poza tym na Kodekie Zasad dotyczących ochrony danych obowiązującym w koncernie Daimler. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców w odniesieniu, których nie rozciąga się jednak niniejsza deklaracja o ochronie danych.

Pobieranie i opracowanie danych osobowych

W czasie wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe standardowo zapisują adres IP, przydzielony Państwu przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Ponadto dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy. Daimler używa Państwa danych osobowych w celach technicznego zarządzania stronami internetowymi, administrowania danymi klientów, badania rynku i marketingu tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie.

Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Nasi pracownicy oraz agencje zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności.

Możliwości wyboru

Chcemy wykorzystywać Państwa dane do tego, aby móc informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz ewentualnie, aby zapytać Państwa o zdanie na temat naszych produktów i usług. Oczywiście uczestnictwo w takich akcjach jest dobrowolne. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na uczestnictwo w tego typu ankietach, mogą nas Państwo o tym w każdej chwili poinformować tak, abyśmy mogli odpowiednio zablokować Państwa dane. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na odpowiedniej stronie internetowej.

Cookies

Daimler stosuje tzw. cookies, aby móc obserwować upodobania naszych gości i aby mieć możliwość optymalnego kształtowania naszych stron internetowych. Cookies są to małe pliki, które czasowo zostają zapisane na dysku twardym Państwa komputera. Informacje zawarte w cookies służą ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie ze strony internetowej. Cookies pomagają nam również przy identyfikacji szczególnie popularnych obszarów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy dostosowywać treści naszych stron internetowych celowo do Państwa potrzeb i w ten sposób ulepszać naszą ofertę. Cookies mogą być wykorzystywane do sprawdzenia, czy z Państwa komputera były odwiedzane nasze strony. Ma wtedy jedynie miejsce identyfikacja pliku cookie na Państwa komputerze. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies tylko, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę, np. w celu ułatwienia chronionego dostęp online, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.

Oczywiście możecie Państwo oglądać naszą stronę internetową także bez zapisywania cookies na twardym dysku Państwa komputera. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies na Państwa dysku twardym, poprzez wybór w ustawieniach Państwa przeglądarki ustawienia *nie akceptować cookies*. Szczegółowe informacje jak należy to robić, prosimy sprawdzić w instrukcji producenta do Państwa przeglądarki. Już zainstalowane cookies można w każdej chwili usunąć z komputera. W przypadku nieakceptowania cookies, może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalnego naszej oferty.

Bezpieczeństwo

Daimler wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony administrowanych przez nas Państwa danych osobowych przed manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego

Prawo udzielania informacji

Na Państwa pisemną prośbę, Daimler, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poinformuje Państwa niezwłocznie na piśmie czy i jakie dane osobowe na temat Państwa osoby zostały u nas zapisane. Jeżeli będą Państwo zarejestrowani jako użytkownik, oferujemy Państwu możliwość, samodzielnego wglądu do danych i ewentualnie ich skasowania lub zmiany. Jeżeli mimo naszych starań o poprawność danych i ich aktualność miałyby być zapisane niewłaściwe dane, to na Państwa życzenie skorygujemy te dane.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym pełnomocnikiem koncernu ds. ochrony danych, który jest do dyspozycji również w przypadku próśb o udzielenie informacji, sugestii lub skarg.

Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych

Dr. Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0624
D-70546 Stuttgart
Germany