Veri Koruma Bildirimi/Privacy Statement

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) uyarınca yetkili kişi:

Mercedes-Benz AG ("Biz")

Mercedesstraße 120

D-70372 Stuttgart

Almanya

E-posta: dialog.mb@daimler.com

Veri koruma görevlisi:

Daimler AG

Veri koruması için yetkili kurum görevlisi

HPC E600

D-70546 Stuttgart

Almanya

E-posta: data.protection@daimler.com

1. Veri koruması

Web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz ve sunduğumuz ürün ve hizmetlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu Veri Koruma Bildiriminde kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, bunlarla ne yaptığımızı, bunun hangi amaçlarla ve hangi yasal dayanaklar temelinde gerçekleştiğini ve buna yönelik hangi haklara ve taleplere sahip olduğunuzu açıklıyoruz. Ayrıca bkz. Daimler Veri Koruma Yönetmeliği:

Daimler Veri Koruma Yönetmeliği.

Web sayfalarımızın kullanımına ilişkin Veri Koruma Bildirimimiz ve Daimler AG'nin Veri Koruma Yönetmeliği, web sayfalarımızdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabileceğiniz sosyal ağların web sayfalarındaki veya diğer sağlayıcıların web sayfalarındaki faaliyetleriniz için geçerli değildir.. Lütfen bu sağlayıcıların Web sayfalarında, onların veri koruma düzenlemeleri ile ilgili bilgi alın.

2. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi

a. Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde, belirli bilgileri kaydederiz, örneğin kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, erişim durumu (örneğin bir Web sayfasını açıp açamadığınız veya hata mesajı alıp almadığınız), Web sayfası fonksiyonlarının kullanımı, girmiş olabileceğiniz arama terimleri, münferit Web sayfalarını açma sıklığınız, açılan dosyaların adları, aktarılan veri miktarı, sizi Web sayfamıza yönlendiren Web sayfası ve Web sayfamızdaki bağlantılara tıklayarak veya Web sayfamızı açtığınız tarayıcınızın aynı sekmesinin (veya penceresinin) giriş alanına doğrudan bir etki alanı girerek Web sayfamızdan ziyaret ettiğiniz Web sayfası gibi. Ayrıca emniyet nedenlerinden dolayı, özellikle Web sayfalarımıza saldırıları veya dolandırıcılık girişimlerini önlemek ve tespit etmek için, IP adresinizi ve İnternet servis sağlayıcınızın adını yedi günlük bir süre boyunca kaydederiz..

b. Diğer kişisel verileri sadece örn. kayıt, iletişim formu, anket, ödüllü yarışma veya bir sözleşmenin yürütülmesi kapsamında bu verileri bize bildirmeniz durumunda ve sadece sizden onay aldıysak veya verilerin kaydedilmesi, geçerli yasal düzenlemeler (bununla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda "Verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar" bölümünde bulabilirsiniz) uyarınca izinliyse kaydederiz.

c. Ne yasal olarak ne de sözleşme gereği kişisel verilerinizi bildirmekle yükümlü değilsiniz. Ancak Web sayfalarımızın bazı fonksiyonları, kişisel verilerin bildirilmesine bağlı olabilir. Bu tür durumlarda kişisel verilerinizi bildirmemeniz halinde, fonksiyonlar bazen kullanılamayabilir veya sadece kısıtlı olarak kullanılabilir.

3. Kullanım amaçları

a. Web sayfalarımız ziyaret edildiğinde toplanan kişisel verileri, Web sayfalarını sizin için olabildiğince rahat bir şekilde işletmek ve BT sistemlerimizi saldırılara ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı korumak için kullanırız..

b. Örneğin kayıt, iletişim formu, anket, ödüllü yarışma veya bir sözleşmenin yürütülmesi kapsamında bize ek kişisel veriler bildirmeniz durumunda, bu verileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda, müşteri yönetimi için ve gerekirse olası ticari işlemleri gerçekleştirmek ve faturalamak için gereken kapsamda kullanırız.

4. Kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması; Sosyal Eklentiler; Hizmet sağlayıcıların kullanımı

a. Web sayfalarımız üçüncü şahısların tekliflerini içerebilir. Bu tür bir teklifin üzerine tıkladığınızda, verileri gereken kapsamda ilgili sağlayıcıya aktarırız (örn. bu teklifi bizim sayfamızda bulduğunuza dair bilgi ve duruma göre bununla ilgili olarak bizim Web sayfalarımızda belirttiğiniz ek bilgiler).

b. Web sayfalarımızda Facebook, Twitter ve Google+ gibi sosyal ağların "Sosyal Eklentilerini" kullandığımızda, bunları aşağıdaki gibi entegre ederiz:

Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde Sosyal Eklentiler devre dışıdır, yani bu ağların işleticilerine herhangi bir veri aktarımı yapılmaz. Ağlardan birini kullanmak istiyorsanız, ilgili ağın sunucusuna doğrudan bağlantı kurmak için ilgili Sosyal Eklentinin üzerine tıklayın.

Ağda bir kullanıcı hesabınız varsa ve Sosyal Eklenti etkinleştirildiğinde oturumunuz açıksa, ağ, bizim Web sayfalarımızdaki ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bunu önlemek istiyorsanız, lütfen Sosyal Eklentiyi etkinleştirmeden önce ağda oturumunuzu kapatın. Sosyal ağ, eğer orada da mevcut olan bir Sosyal Eklenti etkinleştirmediğiniz sürece başka Daimler Web sayfalarına ziyaretleri atayamaz.

Bir Sosyal Eklentiyi etkinleştirdiğinizde, ağ, bununla beraber kullanılabilir hale gelen içerikleri doğrudan tarayıcınıza gönderir ve tarayıcı da bu içerikleri Web sayfalarımıza entegre eder. Bu durumda ilgili sosyal ağ tarafından başlatılan ve kontrol edilen veri aktarımları da gerçekleşebilir. Ağ ve sizin sisteminiz arasında gerçekleşen veri aktarımları ve bu platformda etkileşimler için sosyal ağa bağlantınıza yönelik olarak sadece ilgili ağın veri koruma düzenlemeleri geçerlidir.

Sosyal Eklenti, siz bu eklentiyi devre dışı bırakana veya Çerezlerinizi silene dek etkin kalır.

Çerez hatırlatmaları

c. Bir teklifin bağlantısına tıkladığınızda veya bir sosyal eklentiyi etkinleştirdiğinizde, kişisel verilerin, kişisel verilen işlenmesine ilişkin Avrupa Birliği ("AB") açısından AB standartlarını karşılayan "uygun bir koruma seviyesi" sunmayan, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerde bulunan sağlayıcılara gönderilmesi mümkündür. Lütfen bir bağlantının üzerine tıklamadan veya bir Sosyal Eklentiyi etkinleştirmeden ve böylelikle verilerinizin aktarılmasına neden olmadan önce bu durumu dikkate alın.

d. Web sayfalarımızın işletimi, optimizasyonu ve emniyeti için ayrıca kalifiye hizmet sağlayıcılar (BT hizmet sağlayıcıları, pazarlama ajansları) görevlendiririz. Kişisel verileri sadece Web sayfalarının ve Web sayfalarının işlevselliklerinin sunumu ve kullanımı için gerekli olduğu sürece, meşru menfaatler için ve sizin onayınız olduğu sürece aktarırız (bkz. aşağıda "Verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar" bölümü).

5. Emniyet

Tarafımızdan yönetilen verilerinizi manipülasyonlara, kayba, tahrip edilmeye ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve organize güvenlik önlemleri alırız. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişime uygun şekilde sürekli iyileştiririz.

6. Verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar

a. Kişisel verilerinizin işlenmesi için bize onay verdiğiniz sürece bu onay, verilerin işlenmesi için yasal dayanağı oluşturur (Madde 6 Par. 1 Hüküm a DSGVO).

b. Kişisel verilerin bir sözleşme imzalamak veya yerine getirmek amacıyla işlenmesi için yasal dayanağı Madde 6 Par. 1 Hüküm b DSGVO oluşturur.

c. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için (örn. verilerin saklanması) kişisel verilerinizin işlenmesi gerekiyorsa, Madde 6 Par. 1 Hüküm c DSGVO uyarınca bu yetkiye sahibiz.

d. Ayrıca kişiler verilerinizi, Madde 6 Par. 1 Hüküm f DSGVO uyarınca meşru menfaatlerimiz veya üçüncü şahısların meşru menfaatleri için işleme hakkına sahibiz. Bu tür meşru menfaatler arasında BT sistemlerimizin fonksiyon kabiliyetini sürdürmek, kendi ürün ve hizmetlerimizin ve üçüncü şahıs ürün ve hizmetlerinin (doğrudan) pazarlanması ve iş bağlantılarının yasal olarak gerekli belgeleri yer almaktadır. Duruma göre gerekli menfaatler çerçevesinde özellikle kişisel verilerin türünü, işleme amacını, işleme koşullarını ve kişisel verilerinizin gizliliğine yönelik olarak sizin menfaatinizi dikkate alırız.

7. Kişisel verilerinizin silinmesi

Sadece emniyet nedenlerinden dolayı kaydettiğimiz IP adresinizi ve İnternet servis sağlayıcınızın adını yedi gün sonra sileriz. Ayrıca kişisel verilerinizi, verileri toplama ve işleme amacımız ortadan kalktıktan sonra sileriz. Bu sürenin dışında veriler sadece AB'de geçerli olan kanunlar, yönetmelikler veya tabi olduğumuz diğer yasal düzenlemeler veya uygun bir veri koruma seviyesi sağlanan üçüncü şahıs ülkelerindeki yasal düzenlemeler gerektirdiği sürece kaydedilir. Bireysel durumlarda verilerin silinmesi mümkün değilse, ilgili kişisel veriler, gelecekte işlenmeleri kısıtlanacak şekilde işaretlenir.

8. Veri sahibinin hakları

a. Verilerin sahibi olarak bilgi alma (Madde 15 DSGVO), düzelttirme (Madde 16 DSGVO), verileri sildirme (Madde 17 DSGVO),işlemeyi kısıtlama (Madde 18 DSGVO) ve veri aktarılabilirliği (Madde 20 DSGVO) hakkına sahipsiniz.

b. Kişisel verilerinizin bizim tarafımızdan işlenmesi için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Siz onayınızı geri çekene kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasallığı, geri çekilmeden etkilenmez. Verilerin, örneğin yasal yükümlülükleri yerine getirmek için yasal bir dayanaktan dolayı işlenmeye devam etmesi de bundan etkilenmez (bkz. "Verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar" bölümü).

d. Lütfen taleplerinizi veya açıklamalarınızı mümkünse aşağıdaki iletişim adresine iletin: Support.

e. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal gereklilikleri ihlal ettiği düşünüyorsanız, yetkili bir veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (Madde 77 DSGVO).

9. Haber bülteni

Web sayfamızda sunulan haber bültenlerinden birine abone olduğunuzda, haber bültenine abone olurken verilen veriler, farklı kullanım için onay vermemeniz durumunda sadece haber bülteninin gönderimi için kullanılır. Aboneliği istediğiniz zaman haber bülteni için öngörülen iptal seçeneği üzerinden sonlandırabilirsiniz.

10. Daimler AG merkezi erişim hizmeti

Daimler AG’nin merkezi erişim hizmeti sayesinde, Daimler grubunun ve markalarının bu hizmete bağlı tüm web sitelerine ve uygulamalarına üye olabilirsiniz. Bunun için geçerli olan kullanım koşulları, özel veri koruma düzenlemeleri içerir. Bu kullanım koşullarını, bağlı Web sayfalarının ve uygulamaların oturum açma sayfalarında çağırabilirsiniz.

11. Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki alıcılara veri aktarımı

a. Hizmet sağlayıcılar kullanıldığında (bkz. "Hizmet sağlayıcıların kullanımı" bölümü), kişisel veriler, özellikle ABD ve Hindistan olmak üzere Avrupa Birliği ("AB"), İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (= Avrupa Ekonomik Alanı) dışındaki ülkelerde bulunan alıcılara aktarılabilir ve burada işlenebilir.

b. AB açısından aşağıdaki ülkelerde kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak AB standardına uygun bir koruma seviyesi vardır (Yeterlilik Kararı): Andorra, Arjantin, Kanada (kısıtlı), Faroe Adaları, Guernsey, İsrail, Man Adası, Japonya, Jersey, Yeni Zelanda, İsviçre, Uruguay. Diğer ülkelerdeki alıcılarla, yasal gerekliliklere uygun olarak uygun bir koruma seviyesi oluşturmak için AB standart sözleşme maddelerinin, bağlayıcı şirket düzenlemelerinin veya diğer izin verilen mekanizmaların uygulanmasına yönelik anlaşmalar yaparız. Bununla ilgili bilgileri, "Veri sahibinin hakları" bölümünde belirtilen kişi bilgileri üzerinden sağlayabiliriz.

12. Çerezler

Tarafımızdan kullanılan çerezler ve bunların fonksiyonu ile ilgili bilgileri çerez hatırlatmalarında bulabilirsiniz.

Çerez hatırlatmaları

Durum: Ekim 2020