Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Vastuvõtmine
 • Sprinter
 • Kaubik
 • 06/2020
app store google play
X

Prindi
Teave telefonimenüü kohta
Telefonimenüü ülevaade
hetkel ühendatud mobiiltelefoni / mobiiltelefoni Bluetooth®-seadmenimi
hetkel ühendatud mobiiltelefoni / mobiiltelefoni (kahe telefoni režiim) Bluetooth®-seadmenimi
ühendatud mobiiltelefoni aku seisukord
mobiilsidevõrgu levitugevus
suvandid
seadmehaldur
Sõnumid
numbriplokk
kontakti otsimine

Telefonimenüüs saate kasutada mobiiltelefoniga seotud funktsioone.

Kasutada saab järgmisi funktsioone:
 • kõneloendid

 • kontaktid

 • Sõnumid

 • seadmehaldur

Kõneloendi kasutamine

Kui mobiiltelefon toetab Bluetooth®-profiili PBAP, siis näidatakse mobiiltelefoni kõneloendeid multimeediumisüsteemis.

Kasutada saab järgmisi funktsioone:
 • helistamine kõneloendi kaudu

 • kontakti avamine kõneloendist

 • kirje salvestamine lemmikuna

Sõnumid

Sõnumite menüüs on võimalik vaadata ja saata SMSe. Samuti saate sõidu ajal kasutada mugavalt ettelugemisfunktsiooni või kasutada sõnumi koostamisel malli.

seadmehaldur

Seadmehalduris saate mobiiltelefone multimeediumisüsteemiga ühendada.

Saate kasutada oma mobiiltelefoni ühe telefoni režiimil või koos mõne teise mobiiltelefoniga kahe telefoni režiimil.

Kontaktide kasutamine

Kui lubate multimeediumisüsteemis juurdepääsu oma mobiiltelefoni kontaktidele, saate neid sõidukis kasutada. Salvestada saab kuni 8000 kontakti.

Kontaktide menüüs saab kasutada järgmisi võimalusi:
 • helistamine (kontaktile helistamine)

 • navigeerimine

 • sõnumite kirjutamine

 • muud suvandid

Mobiiltelefoni kontakte saab automaatselt või käsitsi alla laadida.

Helistamine

Helistamisel saab peale väljahelistamise, kõnede vastuvõtmise või neist keeldumise kasutada ka täiendavaid funktsioone. Võite näiteks kõnede vahel ümber lülituda, pidada kõnet mitme osalejaga või pidada konverentskõnet.

Samuti on võimalik koputavaid kõnesid vastu võtta või neist keelduda. Kui teile kõne ajal helistatakse, näidatakse suunist.

Kõne ajal saab aktiveerida järgmisi funktsioone:
 • mikrofon on välja lülitatud

 • numbriklahvistiku näitamine DTMF-toonsignaalide saatmiseks

 • kõne lisamine

 • telefonile suunamine (kõne suunatakse vabakäerežiimilt telefonile)

Teave navigeerimise kohta
Menüüga kaart (näide)

Navigeerimissüsteem pakub mitmeid võimalusi sihtkoha sisestamiseks, marsruudi plaanimiseks, sihtkohta juhatamiseks ja kaardi vaatamiseks.

Sihtkohta juhatamisel arvestatakse liiklusolukorda.

Teenused, rakendused ja hooldused aitavad teil kiiresti, ohutult ja mugavalt sihtkohta jõuda.

Sihtkohta juhatamise saab käivitada Where to? (Kuhu?) kaudu või lähtekuval kiirvalimisega rakenduses. Sihtkoha saab sisestada aadressina või erisihtkohana pardal või otsida veebist kaarditeenuse abil. Sihtkohaks saab valida ka ühe viimastest sihtkohtadest. Sihtkoha saab siin määrata lemmikuna või salvestada kodu- või tööaadressina. Kui suvand Allow destination suggestions (Luba sihtkohasoovitused) on sisse lülitatud, on saadaval sihtkohaettepanekud. Need määratakse teie sõiduharjumuste põhjal ja võimaldavad seega mugavat sihtkoha valimist. Võite valida kontakte või sisestada sihtkoha kaardil ning kasutada seejuures sihtkoha ümbruses olevaid erisihtkohti.

Sihtkohta saab lähiväljaside (NFC) kaudu või näidatud QR-koodi skannimise abil jagada.

Marsruudi plaanimiseks saab kasutada järgmisi funktsioone:
 • marsruuditüübid,

  nt Eco route (Eco marsruudi) , dünaamilise marsruudi Automatic (Automaatne) või After asking (Päringu järel) abil aktiveerimine

 • marsruudisuvandid,

  nt tasuliste teede vältimine või kasutamine, tunnelite, kõvakatteta teede või alade vältimine

 • vahesihtkohad

 • alternatiivsed marsruudid

 • lähimarsruudid

 • automaatne tanklate ja puhkekohtade otsing

Marsruute saab üles märkida, salvestada ja USB-seadme abil valida või edastada.

Sihtkohta juhatamise ajal antakse mitme sõidurajaga teedel sõidurajasoovitusi. Kui sõidate kiirteel, võidakse näidata eesolevaid hooldusrajatisi ja kasutada neid sihtkohta juhatamiseks.

Teenus Live Trafficu teave võtab arvesse tegelikku liiklusolukorda. Kaardil saab näidata hetke liiklusvoogu, liiklussündmusi või hoiatusteateid, nt ohtlikku ummikulõppu.

Ohuolukordi teeliikluses tuvastatakse sõidukis Car-to-X-andmeside abil automaatselt või juhid võivad nendest ise teatada. Varane hoiatamine võimaldab teil õigel ajal oma sõiduviisi kohandada. Kaardil näidatakse liikumisvõimetuid sõidukeid (rikkeid), õnnetusjuhtumeid, ilmastikuohte või sisselülitatud ohutuld.

Kaardil näidatakse kaardiandmeid andmebaasist või veebipõhise kaarditeenuse sisu. Väikese kaardimõõtkava korral kujutatakse hooneid tõepäraselt.

Kaardile saab lisada ilmateate ja muud teenuste andmed. Asjakohase varustusega parkimismajad saadavad näiteks andmeid praeguse hõivatuse ja parkimistasude kohta.

Veebipõhine kaardiuuenduse teenus võimaldab kaardiandmete uuendamist.

Pakutud suvandid olenevad riigist, sõiduki varustusest ja saadaolevatest teenustest.

Teave raadio kohta

Raadio menüü kaudu saab kuulata suurt hulka raadiojaamu ja kasutada internetiraadiot TuneIn. Otsige oma lemmikjaama ja salvestage see lemmikutesse või jaamade loendisse.

Raadiotekst: funktsioon näitab näiteks jaama nime, hetkel kuulatava muusikapala pealkirja ja esitajat. 

DAB: funktsiooniga DAB saab lasta näidata jaama graafilist lisateavet, nt logosid, albumi kaanepilti, muusikapalade pealkirju, programmi, uudiseid või infot teenuste kohta.

Võtke arvesse, et pakutud valikud olenevad riigist ja sõiduki varustusest.

Teave meediumide kohta

RakendusesMedia (Meediumid) saate seada ja kasutada oma multimeediumisüsteemi audio- ja videofunktsioone. Võite näiteks muusikat kuulata, videoid vaadata või teha helimenüü kaudu individuaalseid heliseadeid. 

USB

Menüü USB (USB) kaudu saab esitada USB kaudu ühendatud andmekandja audio- või videofaile.

Bluetooth®

Menüüs Bluetooth (Bluetooth) saab ühendada Bluetooth®-audioseadmeid multimeediumisüsteemiga ja audioseadme muusikapalasid esitada. Seadmete ühendamine toimub seejuures mugavalt seadmehalduri kaudu, nii et saate kõik seaded tehtud vaid mõne klõpsuga.

Heli

Menüü Sound (Heli) sisaldab kõiki seadeid, mis võimaldavad teil sõidukis kogeda ideaalset helielamust. Siin on olemas kõik vajalikud funktsioonid: alates kõrgete, keskmiste ja madalate toonide seadmisest kuni helitugevuse automaatse kohandamiseni, et tagada muutumatu helitugevus meediumide ümberlülitamisel.

Parem otsingutulemus filtreerimise abil

Otsinguga MyMusicu abil saab lasta otsingutulemusi näidata kategooriateks jaotatuna.

Näiteks saab otsida järgmistes kategooriates: 
 • album

 • žanr

 • muusikapala

Otsingutulemused saab lasta esitada esitusloendina või valida sealt üksikud palad.

Teave nutitelefoni integreerimise kohta

Nutitelefoni integreerimise menüüs saab kasutada erinevaid rakendusi oma mobiiltelefoni funktsioonide toomiseks meediumiekraanile. Seda saab kasutada näiteks puuteekraani või hääljuhtimise abil.

Nutitelefoni integreerimise kaudu saab multimeediumisüsteemiga olla alati ühendatud ainult üks mobiiltelefon. Ka kahe telefoni režiimil saab kasutamisel olla multimeediumisüsteemiga ühenduses ainult üks täiendav Bluetooth® mobiiltelefon.

Kasutage Androidi operatsioonisüsteemiga mobiiltelefonide korral Android Autot ning iPhone'i™ korral Apple CarPlayd®. Android Auto ja Apple CarPlay™ kõiki funktsioone saab kasutada ainult internetiühenduse korral.

Informatsioon sõiduki teabe kohta

Menüüs Info (Info) saab vaadata sõiduki olulist teavet. Siin saate kiire ülevaate näiteks sõiduki ja mootori andmetest ning praegusest kütusekulust.  Lisaks saate siin menüüpunkti Owner's Manual (Kasutusjuhend) abil avada digitaalse kasutusjuhendi veel

Sõidukiandmed
Näidatakse näiteks järgmisi andmeid: 
 • gaasi- ja piduripedaali töö

 • vedrupüstmike töö

 • rataste suunang

 • piki- ja külgsuunalise kiirenduse gravitatsioonijõud

Mootori andmed
Näidatakse järgmisi andmeid:
 • käigukastiõli temperatuur

 • mootori/jahutusvedeliku temperatuur

 • võimsus

 • pöördemoment

 • pardavõrgu pinge

 • laadimisrõhk

Kütusekulu

Olenevalt teie sõiduviisist näidatakse sellel näidul praegust kütusekulu ja sõiduki keskmist kütusekulu. Koos sõiduki ja mootori andmete näitudega saate nii oma sõiduviisi võimalikult tõhusaks ja kütusesäästlikuks kujundada.

Teave Mercedes PRO ja rakenduste kohta

Kui olete kasutajakontoga Mercedes PRO portaalis või Mercedes me portaalis registreeritud, saate kasutada Mercedes-Benz Vansi teenuseid ja veebifunktsioone.

Võtke arvesse, et pakkumine oleneb riigist.

Teave seadete kohta

Menüüs Settings (Seaded) saab määrata multimeediumisüsteemi ja sõiduki peamised konfiguratsioonid. Selles menüüs saab kasutada kõiki funktsioone alates juhiabisüsteemide sisse- ja väljalülitamisest kuni ekraani- ja keeleseadeteni.

Seaded on jaotatud järgmisteks menüüdeks:
 • Quick access (Kiirvalimine)

 • Assistance (Assistance)

 • Vehicle (Sõiduk)

 • Lights (Tuled)

 • System (Süsteem)

Kiirvalimise menüü

Menüü Quick access (Kiirvalimine) sisaldab, olenevalt sõiduki varustusest, kuni kahtteist funktsiooni, mida saab ühe klõpsuga sisse ja välja lülitada. Sinna kuuluvad muuhulgas aktiivne roolimisabisüsteem ja siseruumikaitse. Nii saate oma sõiduki alati kiiresti kehtivate tingimustega kohandada. Puuteplaadi juures oleva nupuga saate otse sellesse menüüsse liikuda ja teha soovitud seaded.

Abisüsteemide menüü

Menüüs Assistance (Assistance) on teil otsene juurdepääs sõidukisse paigaldatud juhiabisüsteemidele. Saate neid sisse ja välja lülitada või soovikohaselt konfigureerida.

Sõiduki menüü

Menüüs Vehicle (Sõiduk) saab seada sõiduki peamisi funktsioone. Siin saate näiteks määrata, kas sõiduki parkimisel pöörduvad küljepeeglid automaatselt kokku, kas istmed seatakse sisenemisel ja väljumisel mugavamasse asendisse või kas tagurduskäigu sisselülitamisel rakendub automaatselt 360°-kaamera. 

Tulede menüü

Menüüs Lights (Tuled) saab teha kõiki valgustuse seadeid. Siin saab Intelligent Light Systemi sisse ja välja lülitada või määrata, kui kaua tuleb teie sõidukit pärast parkimist või lukkude avamist valgustada.

Süsteemi menüü

Kõiki multimeediumisüsteemi olulisi seadeid saab teha menüüs System (Süsteem) . Selles menüüs on kompaktselt kokku võetud süsteemi keele valimine, WLANi ja Bluetooth®-i konfigureerimine või kellaaja ja kuupäeva seadmine. Nii saate kiiresti kõik vajaliku oma vajadustega kohandada.