Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Ta imot
  • Sprinter
  • Varebil
  • 06/2020
app store google play
X

Trykking
Stille inn seter og sidespeil
Bil uten setekomfortpakke
Sete langsretning
Setehøyde
Seteryggvinkel
Stille inn setets langsretning: Hev
spaken og la setet falle på plass i ønsket situasjon.
Stille inn setehøyde:
Trykk hendelen flere ganger til ønsket setehøyde er nådd.
Stille inn seteryggvinkelen: Drei
håndhjulet forover eller bakover, til du når ønsket posisjon.
Bil med setekomfortpakke
Seteputedybde
Seteryggvinkel
Setehøyde
Seteputevinkel
Sete langsretning
Setefjæring
Svingblokkering
Stille inn seteputedybde:
Løft hendelen og skyv fremre del av seteputen frem eller tilbake.
Stille inn seteryggvinkel: Drei
håndhjulet forover og bakover til ønsket posisjon er nådd.
Stille inn setehøyden: Trekk i eller trykk på
spaken til du har nådd ønsket posisjon.
Stille inn seteputevinkelen: Drei
håndhjulet fremover og bakover til du har nådd ønsket posisjon.
Stille inn setets langsretning: Hev
spaken og la setet falle på plass i ønsket posisjon.
Stille inn setefjæring:
Avlast setet.
Still inn kroppsvekten på håndhjulet.
Låse svingblokkering:
Drei hendelen opp.

Ved neste bevegelse opp og ned vil setet gå i lås.

Løsen svingblokkering:
Drei hendelen til høyre.
Bil med elektrisk sete
Seteryggvinkel
Setehøyde
Seteputevinkel
Sete langsretning
Still inn setet med knappene - .
Lagre innstillingene med minnefunksjonen.
Vippe sidespeilet inn eller ut:
Trykk kort på knappen .
Stille inn: Velg sidespeilet
med knappen eller .
Still inn posisjonen av speilglasset ved hjelp av tasten .

Et utvendig speil som har løsnet kan settes på plass på følgende måte:

Biler uten elektrisk sammenklappbart utvendig speil: Trykk
det utvendige speilet manuelt i riktig posisjon.
Biler med elektrisk sammenklappbart utvendig speil: Hold
knappen inne.

Det høres et klikk fulgt av en slaglyd. Sidespeilet stiller seg i riktig posisjon.