Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Ta imot
 • Sprinter
 • Varebil
 • 06/2020
app store google play
X

Trykking
Informasjon om telefonmenyen
Oversikt over telefonmenyen
Bluetooth®-enhetsnavn for mobiltelefonen / mobiltelefonen som er tilkoblet for øyeblikket
Bluetooth®-enhetsnavn for mobiltelefonen / mobiltelefonen som er tilkoblet for øyeblikket (to-telefonmodus)
Batteristatus for tilkoblet mobiltelefon
Mobilnettets feltstyrke
Alternativer
Enhetsbehandling
Meldinger
Talltastatur
Søke etter kontakt

Via telefonmenyen kan du bruke funksjonene i forbindelse med mobiltelefonen.

Følgende funksjoner kan brukes:
 • Anropslister

 • Kontakter

 • Meldinger

 • Enhetsbehandling

Bruke anropsliste

Hvis mobiltelefonen støtter Bluetooth®-profilen PBAP, vises anropslistene i mobiltelefonen på multimediesystemet.

Følgende funksjoner er tilgjengelige:
 • Ringe fra anropslisten

 • Åpne en kontakt i anropslisten

 • Lagre en oppføring som favoritt

Meldinger

I meldingsmenyen kan du motta og sende tekstmeldinger. I tillegg kan du enkelt bruke opplesningsfunksjonen under turen, eller bruke en mal når du skriver en melding.

Enhetsbehandling

I enhetsbehandlingen kan du koble mobiltelefonene til multimediesystemet.

Du har muligheten til å bruke mobiltelefonen alene i én-telefonmodus eller sammen med en annen mobiltelefon i to-telefonmodus.

Bruke kontakter

Gir du multimediesystemet tilgang til kontaktene på mobiltelefonen din, kan du bruke dem i bilen. Du kan lagre inntil 8000 kontakter.

Følgende alternativer er tilgjengelige i kontaktmenyen:
 • Ringe (ringe til en kontakt)

 • Navigere

 • Skrive meldinger

 • Flere alternativer

Kontaktene på mobiltelefonen kan lastes ned automatisk eller manuelt.

Ringe

Under en samtale, har du tilgang til mange flere funksjoner i tillegg til funksjonene Ringe, Godta anrop eller Avvise anrop. Du kan for eksempel veksle mellom samtaler, delta i et telefonmøte eller en telefonkonferanse.

Det er også mulig å akseptere eller avvise ventende anrop. Hvis det kommer inn et anrop under en aktiv samtale, får du en melding.

Under en samtale kan du aktivere følgende funksjoner:
 • Mikrofon AV

 • Vise talltastatur for å sende DTMF-toner

 • Tilføye anrop

 • Overføre til telefonen (samtalen overføres fra håndfrimodus til telefonen)

Informasjon om navigasjonen
Kart med meny (eksempel)

Navigasjonen gir mange alternativer for reisemålsinntasting, ruteplanlegging, veivisning og kart.

Under veivisningen blir det tatt hensyn til trafikksituasjonen.

Tjenester og apper hjelper deg med å nå målet ditt raskt, trygt og komfortabelt.

Du kan starte reisemålsinntastingen via Hvor? eller på startskjermen via hurtigtilgangen under applikasjonen. Du kan angi reisemålet som adresse eller spesialmål onboard eller søke etter en karttjeneste på nettet. Du kan også velge ett av de siste reisemålene som reisemål. Reisemålet kan her legges til i favoritter eller lagres som adresse for hjem og arbeid. Reisemålsforslag er tilgjengelige når alternativet Tillat målforslag er aktivert. Disse bestemmes ved hjelp av dine kjørevaner og tilbyr et komfortabelt utvalg av reisemål. Du kan velge kontakter eller legge inn reisemålet i kartet og samtidig bruke spesialmål i reisemålsområdet.

Et reisemål kan deles ved å sende det via NFC eller skanne den viste QR-koden.

For ruteplanleggingen er følgende funksjoner tilgjengelige:
 • Rutetyper

  aktiver f.eks. Eco-rute, dynamisk rute via Automatisk eller På forespørsel

 • Rutealternativer

  f.eks. unngå eller bruk bomveier, tunneler eller grusveier, eller unngå områder

 • Mellomstopp

 • Alternative ruter

 • Pendlerruter

 • Automatisk søk etter bensinstasjoner og rasteplasser

Du kan registrere og lagre ruter, og velge og videresende dem med en USB-enhet.

Under veivisningen vises kjørefeltanbefalinger for flerfeltsveier. Hvis du kjører på en motorvei, kan du vise tilgjengelige motorveianlegg og bruke dem i ruteplanleggingen.

Tjenesten Live Traffic Information tar hensyn til den aktuelle trafikksituasjonen. Den nåværende trafikkflyten, trafikkhendelser eller varselmeldinger, f.eks. om en kø på et farlig eller uoversiktlig sted, kan vises på kartet.

Faresituasjoner i trafikken registreres automatisk av bilen via Car-to-X-Communication eller kan rapporteres av føreren. Denne varslingen på et tidlig tidspunkt gjør det mulig å justere kjørestilen din i god tid. Havarerte biler (driftsstans), ulykker, værrelaterte farer eller et aktivert varselblinklys vises på kartet.

Kartet viser kartdata fra databasen eller innholdet i en online-karttjeneste. I små kartmålestokker vises bygninger på en realistisk måte.

Værmeldinger og data fra andre tjenester kan integreres i kartet. Parkeringshus med tilsvarende utstyr gir f.eks. info om hvor mange plasser som er ledige for øyeblikket, og parkeringsavgifter.

Tjenesten Online-kartoppdatering lar deg oppdatere kartdataene.

De tilbudte alternativene varierer fra land til land, bilutstyr og tilgjengelige tjenester.

Informasjon om radio

Via radiomenyen kan du spille av en rekke radiokanal og bruke nettradioen TuneIn. Finn favorittkanalen din og lagre den som favoritt eller i kanallisten.

Radiotekst: Funksjonen viser deg f.eks. kanalnavnet, navnet og artisten til det aktuelle sporet.

DAB: Med DAB-funksjonen vises grafisk redigert tilleggsinformasjon for en kanal, f.eks. logo, albumcover, musikkspor, programmet, nyheter eller også serviceinformasjon.

Vær oppmerksom på at de tilbudte alternativene varierer avhengig av land og bilens utstyr.

Informasjon om medier

Du kan bruke applikasjonen Medier til å stille inn og bruke lyd- og videofunksjonene til multimediesystemet ditt. Du kan f.eks. lytte til musikk, se på videoer eller foreta individuelle lydinnstillinger via lydmenyen.

USB

Via menyen USB () kan du spille dine egne lyd- eller videofiler fra et USB-tilkoblet datamedium.

Bluetooth®

Via menyen Bluetooth () kan du koble Bluetooth®-audioenheter til multimediesystemet og spille av sporene på audioenheten. Enhetene kan enkelt kobles til via enhetsbehandlingen, slik at du kan foreta alle innstillinger med bare noen få klikk.

Lyd

Menyen Lyd inneholder alle innstillinger som hjelper deg med å få til den optimale lydopplevelsen i bilen din. Innstilling av diskant, mellomtoner og bass samt automatisk volumjustering for et jevnt lydnivå når du bytter mellom mediene – du finner alle relevante funksjoner i denne menyen.

Forbedret søk ved å filtrere resultatene

Ved å søke med MyMusic (min musikk) kan du sortere søkeresultatene etter kategori og se dem separat.

Du kan f.eks. søke i følgende kategorier:
 • Album

 • Sjanger

 • Spor

Treffene du får i et søk, kan spilles av som spilleliste, eller du kan velge enkelte spor fra listen.

Informasjon om Smartphone Integration

Via menyen Smartphone Integration har du tilgang til ulike applikasjoner som viser deg mobiltelefonens funksjoner på mediedisplayet. Betjeningen kan for eksempel gjøres via berøringsskjerm eller stemmestyring.

Kun én mobiltelefon om gangen kan være koblet til multimediesystemet via Smartphone Integration. Også i to-telefonmodus kan bare én annen mobiltelefon være tilkoblet multimediesystemet via Bluetooth®.

Bruk Android Auto for mobiltelefoner med operativsystemet Android, bruk Apple CarPlay™ i forbindelse med din iPhone®. Android Auto og Apple CarPlay™ fungerer bare fullt ut med internettforbindelse.

Informasjon om bilinfo

Via menyen Info kan du hente opp viktig informasjon om bilen. Du får opp en kort oversikt over f.eks. bil- og motordata eller aktuelle forbruksverdier. I tillegg kan du åpne den digitale instruksjonsboken med menypunktet Instruksjonsbokmer.

Bildata
Du ser f.eks. følgende data:
 • Gass- og bremsepedalens aktivitet

 • Fjærbenas aktivitet

 • Hjulvinkel

 • Visning av G-Force for langsgående og tverrgående akselerasjon

Motordata
Følgende data vises.
 • Giroljetemperatur

 • Motor-/kjølevæsketemperatur

 • Effekt

 • Dreiemoment

 • El-systemspenning

 • Ladetrykk

Forbruksverdier

Avhengig av kjørestilen din viser denne visningen ditt nåværende forbruk og bilens gjennomsnittlige forbruk. Legger du til visningene for bil- og motordata kan du gjøre kjørestilen din så effektiv og forbruksgjerrig som mulig.

Informasjon om Mercedes PRO & apper

Hvis du er logget på med en brukerkonto i Mercedes PRO-portalen eller Mercedes me-portalen, kan du bruke de ulike servicene og onlinefunksjonene til Mercedes-Benz Vans.

Vær oppmerksom på at tilbudet varierer fra land til land.

Informasjon om innstillinger

I Innstillinger kan du definere grunnleggende konfigurasjoner for multimediesystemet og bilen. Fra aktivering og deaktivering av førerassistansesystemene til display- og språkinnstillinger, kan alle funksjoner nås i denne menyen.

Innstillingene er delt inn i følgende menyer:
 • Rask tilgang

 • Assistanse

 • Bil

 • Lys

 • System

Menyen Rask tilgang

Alt etter kjøretøyets utstyr inneholder menyen Rask tilgang opptil 12 funksjoner som kobles inn eller ut med kun ett klikk. Disse inkluderer blant annet Aktiv styreassistent eller Kupéalarm. Dette gjør at du raskt kan tilpasse bilen til de nåværende forholdene. Med en knapp på touchpaden kan du gå direkte inn i denne menyen og gjøre de ønskede innstillingene.

Menyen Assistanse

Via menyen Assistanse har du direkte tilgang til førerassistansesystemene som er installert i bilen din, og du kan enten slå dem på eller av eller konfigurere dem etter eget ønske.

Menyen Bil

I menyen Bil kan du stille inn bilens grunnleggende funksjoner. Her kan du f. eks. bestemme om sidespeilene skal felles automatisk inn når bilen parkeres, om setet skal skyves til en mer komfortabel stilling når du går ut og inn av bilen, eller om 360°-kameraet skal aktiveres automatisk når du setter giret i revers.

Menyen Lys

Alle lysinnstillinger kan gjøres via menyen Lys. Her kan du slå av eller på Intelligent Light System, eller justere hvor lenge bilen skal beholde lyset på når du har parkert den eller låst den opp.

Menyen System

Alle viktige innstillinger i forbindelse med multimediesystemet kan utføres i menyen System (system) . Innstillingen av systemspråket, konfigurering av Wi-Fi og Bluetooth® eller innstilling av klokkeslett og dato er kort oppsummert i denne menyen. Slik kan du raskt tilpasse alt som er viktig for dine behov.