Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatiti
  • Actros/Arocs
  • 06/2019
app store google play
X

Ispis
Sjedala i vanjski retrovizori
Namještanje gornjeg dijela naslona sjedala:
Polugu sa stražnje strane naslona sjedala povucite prema gore i držite je u tom položaju te gornji dio naslona sjedala postavite u željeni položaj.
Sklapanje naslona sjedala:
Polugu povucite prema gore i naslon sjedala zaklopite prema naprijed ili natrag.
Namještanje jastuka za vrat:
Pritisnite gumbe na gumenim vrpcama i jastuke za vrat namjestite na onu visinu koja odgovara veličini tijela.
Namještanje visine pojasa:
Pritisnite i držite tipku na elementu za preusmjeravanje sigurnosnog pojasa i namjestite element za preusmjeravanje sigurnosnog pojasa na visinu koja odgovara veličini tijela.
Namještanje naslona za ruku:
Naslone za ruku zaklopite prema gore i namjestite nagib na donjoj strani ručnim kotačem.
Postavljanje prigušivača vibracija:
Prigušivače vibracija s pomoću poluge postavite postupno tako da ne dođe do probijanja sjedala.
Namještanje dubine jastuka sjedala:
Polugu povucite prema gore i držite je te je pomicanjem prema naprijed/natrag postavite u željeni položaj.
Uglavljivanje/otpuštanje blokade sustava za prigušivanje vibracija u sjedalu:
Polugu pritisnite prema gore/dolje.
Upotreba pomoći pri ulasku i izlasku iz vozila:
Pritisnite polugu .
Namještanje nagiba sjedala:
Polugu povucite prema gore i držite je te jastuk sjedala ili naslon sjedala opterećenjem/rasterećenjem postavite u željeni položaj.
Namještanje naslona sjedala:
Rasteretite naslon sjedala, polugu povucite prema gore i držite je te naslon sjedala opterećenjem/rasterećenjem postavite u željeni položaj.
Namještanje visine sjedala:
Polugu povucite prema gore ili je pritisnite prema dolje.
Uključivanje grijanja sjedala:
Pritisnite prekidač s gornje strane ili s donje strane .
Uključivanje provjetravanja sjedala:
Regulator ventilatora okrenite iz položaja prema dolje.
Namještanje uzdužnog položaja sjedala:
Polugu povucite prema gore i držite je te naslon sjedala pomicanjem prema naprijed/natrag postavite u željeni položaj. Polugu otpustite i sjedalo pomičite prema naprijed ili prema natrag dok se čujno ne uglavi.
Stavljanje u položaj mirovanja:
Polugu povucite prema gore i držite je u tom položaju.
Sjedalo gurnite sve do graničnika.
Polugu dodatno povucite prema gore, a sjedalo iznad položaja ureza gurnite sasvim iza u položaj mirovanja.
Otpustite polugu i .

Namještanjem uzdužnog položaja sjedala sjedalo možete ponovno gurnuti u položaj za vožnju i uglaviti ga.

Uključivanje/isključivanje funkcije za masažu:
Pritisnite tipku .
Namještanje obrisa naslona sjedala:
Tipku pritisnite prema gore ili prema dolje.

Gornji obris naslona sjedala pojačava se ili slabi.

Tipku pritisnite prema gore ili prema dolje.

Donji obris naslona sjedala pojačava se ili slabi.

Pritisnite tipku .

Pojačava se bočni obris.

Pritisnite tipku .

Bočni obris slabi.

Funkcionalno sjedalo
Namještanje naslona za ruku:
Naslone za ruku zaklopite prema gore i namjestite nagib na donjoj strani ručnim kotačem.
Zaklapanje jastuka sjedala prema gore:
Jastuk sjedala zaklopite prema gore dok se ne uglavi.
Zaklapanje jastuka sjedala prema dolje:
Jastuk sjedala pritisnite prema naslonu sjedala, deblokirajte ga i zaklopite prema dolje.
Namještanje naslona sjedala:
Rasteretite naslon sjedala, polugu povucite prema gore i držite je te naslon sjedala opterećenjem/rasterećenjem postavite u željeni položaj.
Komandno polje vozačevih vrata
Namještanje vanjskih retrovizora:
Pritisnite tipku za lijevi vanjski retrovizor ili tipku za desni vanjski retrovizor.

Uključuje se kontrolno svjetlo na tipki.

Pritišćite tipku prema naprijed ili prema natrag, udesno ili ulijevo dok vanjski retrovizor nije ispravno postavljen.
Zakretanje vanjskog retrovizora u položaj za namještanje:
Pritisnite tipku .

Uključuje se kontrolno svjetlo na tipki. Vanjski retrovizor na suvozačevoj strani zakreće se prema van u položaj za namještanje.

Namještanje vanjskih retrovizora u položaju za namještanje:
Pritišćite tipku udesno ili ulijevo dok vanjski retrovizor nije ispravno postavljen.

Pohranjuje se postavljeni položaj. Ako prilikom sljedećeg namještanja pritisnete tipku , vanjski se retrovizor zakreće u posljednji postavljeni položaj.

Zakretanje vanjskog retrovizora u položaj za vožnju:
Pritisnite tipku .

Isključuje se kontrolno svjetlo na tipki. Vanjski retrovizor na suvozačevoj strani zakreće se natrag u položaj za vožnju koji ste postavili.