Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
  • Actros/Arocs
  • 06/2019
app store google play
X

Nyomtatás
Leakasztás/lekapcsolás
MEGJEGYZÉS Gépkocsialváz károsodása a légrugózású gépkocsik esetén
A légrugózású gépkocsikat a leakasztás előtt süllyessze le annyira, hogy a nyerges vonószerkezet lemez és a nyerges vonószerkezet között rés keletkezzen. Ellenkező esetben az alvázkeret leakasztáskor ütésszerűen kirúg. Ez az alvázkeret és a félpótkocsi károsodásához vezethet.
A gépkocsit vízszintesen, szilárd talajon állítsa le.
Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
Kerékékek segítségével biztosítsa a pótkocsit/félpótkocsit elgurulás ellen.
Hajtsa ki a támasztólábakat a félpótkocsin, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
A pótkocsin állítsa be a vonórúd támasztékát a pótkocsi vonószerkezet magasságára, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
Kösse le a kábeleket és a sűrítettlevegő-vezetékeket null.
Nyissa ki a pótkocsi vonószerkezetet/nyerges vonószerkezetet, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
Pótkocsit vontató gépkocsik: Lassan guruljon előre.
Félpótkocsit vontató gépkocsik: Kissé guruljon előre, amíg a királycsap fel nem szabadul.
Légrugózású nyergesvontató: Süllyessze le null az alvázkeretet annyira, hogy a nyerges vonószerkezet lemez és a nyerges vonószerkezet között rés keletkezzen.
Guruljon teljesen előre.
Szerelje fel a sárvédők középső részeit.
Pótkocsi felkapcsolása
Felkapcsolás előtt
FIGYELEM Balesetveszély a pótkocsi vonószerkezet hosszirányú játéka miatt

Ha a pótkocsi vonószerkezeten túl nagy a hosszirányú játék, a pótkocsi leszakadhat.

Ezáltal elveszítheti a pótkocsit.

Naponta ellenőrizze, hogy a pótkocsi vonószerkezeten nincs-e hosszirányú játék.
Ehhez mozgassa erősen előre-hátra a pótkocsi vonószerkezet mozgatórúdját.
Az esetleges hosszirányú játékot egy minősített szakműhelyben háríttassa el.

A hosszirányú játékot nem lehet a vonófejen ellenőrizni.

Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel, majd oldja ki a pótkocsi üzemi fékjét, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
A pótkocsit a hátsó kerekeknél kerékékekkel biztosítsa elgurulás ellen. A pótkocsi fékezetlen első tengelyének forgathatónak kell maradnia.
A vonórúd támasztékát állítsa be a pótkocsi vonószerkezet magasságára, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
Felkapcsolás:
Lassan tolasson hátrafelé, amíg a pótkocsi vonószerkezet nem reteszel.
Felkapcsolás után
Ellenőrizze a csatlakozócsap megfelelő illeszkedését a biztosítógombon vagy a pótkocsi vonószerkezet ellenőrzőcsapját.
Csatlakoztassa a kábeleket és a sűrítettlevegő-vezetékeket null.
Nyerges járműszerelvény felakasztása
FIGYELEM Balesetveszély a királycsap és a csatlakozólemez közötti túl nagy játék miatt

Ha nyerges járműszerelvény esetén túl nagy a játék a királycsap és a csatlakozólemez között, a félpótkocsi leszakadhat a csatlakozólemezről.

Ezáltal elveszítheti a félpótkocsit.

Vegye figyelembe a nyerges vonószerkezet gyártójának előírásait.

Érzékelős nyerges vonószerkezettel felszerelt gépkocsik esetén vegye figyelembe a gyártó kezelési útmutatójában a felakasztásra/leakasztásra vonatkozó megjegyzéseket.

Felakasztás előtt:
Kerékékek segítségével biztosítsa a félpótkocsit elgurulás ellen.
Nyissa ki a nyerges vonószerkezetet a kar segítségével, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
Légrugózású nyergesvontató: Emelje fel vagy süllyessze le az alvázkeretet null, hogy a nyerges vonószerkezet lemeze 50 mm-rel alacsonyabban legyen, mint a nyerges vonószerkezet .
Acélrugózású gépkocsik: A félpótkocsi magasságát állítsa be a támaszok segítségével úgy, hogy a nyerges vonószerkezet lemez 50 mm-rel alacsonyabban legyen, mint a nyerges vonószerkezet .
Sárvédők középső részeinek eltávolítása
A sárvédő középső részét csak a következő esetekben szerelje le:
  • a félpótkocsi nem teszi lehetővé a sárvédő középső részének használatát,

  • a félpótkocsi felépítménye a kerekek fölé nyúlik.

    Vegye figyelembe annak az országnak a sárvédők középső részeire vonatkozó törvényi előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

Akassza ki a sárvédők középső részeinek tartógumijait a gépkocsi jobb és bal oldalán.
Vegye le a sárvédők középső részeit .
Felakasztás érzékelős nyerges vonószerkezettel felszerelt gépkocsik esetén:
Lassan tolasson a nyerges vonószerkezet lemeze alá.
Emelje meg a járműszintet vagy süllyessze le a félpótkocsit, amíg a kombinált műszer meg nem jeleníti a következő eseményablakot: Nyeregszint elérve.
Lassan tolasson hátrafelé, amíg a nyerges vonószerkezet nem reteszel.

A kombinált műszeren zölden világít a ellenőrző lámpa.

Ha hátramenet közben a kombinált műszer a következő piros eseményablakot mutatja: Menet közbeni szint nyeregszint alatt van:

Ismét korrigálja a nyeregszintet, amíg a kombinált műszer meg nem jeleníti a következő eseményablakot: Nyeregszint elérve.

Felakasztás érzékelő nélküli nyerges vonószerkezettel felszerelt gépkocsik esetén:
Lassan tolasson hátrafelé, amíg a nyerges vonószerkezet nem reteszel.

A felakasztást követően:

Állítsa meg a gépkocsit, és rögzítse a rögzítőfékkel.
Biztosítsa a nyerges vonószerkezetet a jogosulatlan működtetés ellen, és ellenőrizze a megfelelő reteszelést, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
Teljesen tolja be a támaszokat, lásd a gyártó kezelési útmutatóját.
Csatlakoztassa a kábeleket és a sűrítettlevegő-vezetékeket null.