Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
  • Actros/Arocs
  • 06/2019
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyag-/AdBlue® tartály
Üzemanyag-/AdBlue® tartály (példa)
Üzemanyagtartály
AdBlue® tartály
Abroncsnyomás meghatározása

Vegye figyelembe a „Keréktárcsák és gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése” című fejezet „Abroncsnyomás” című szakaszában leírt megjegyzéseket null.

A gépkocsi összes tengelyére megfelelő abroncsnyomást állítson be.

Abroncsméret és terhelhetőségi index (példa)
Olvassa le az abroncsméretet és a terhelhetőségi indexet a gumiabroncsról.

Ha a terhelhetőségi index két számjegyből áll, akkor a „/” előtti 1. szám a szimpla abroncsozásra, a „/” utáni 2. szám pedig az iker gumiabroncsokra vonatkozik.

Megengedett tengelyterhelés (példa)
Olvassa le a megengedett tengelyterhelést a gépkocsi-típustábláról null.
Válassza ki az abroncsozásnak megfelelő abroncsnyomás-táblázatot.
Szimpla abroncsozás
Iker gumiabroncsok null
Keresse meg a leolvasott abroncsméretet az abroncsnyomás-táblázatban.
Keresse meg az abroncsnyomás-táblázatban az abroncsméret alatt leolvasott, valamint az abroncsozásnak megfelelő terhelhetőségi indexet .
Keresse meg a megállapított megengedett tengelyterhelést az abroncsnyomás-táblázatban és olvassa le az abroncsnyomást.

Az abroncsnyomás a levegő hőmérsékletétől függően változik: 10 °C hőmérséklet-változás kb. 30 – 40 kPa(0,3 – 0,4 bar/4,4 – 5,8 psi) nyomáskülönbséget okoz. Amikor az abroncsnyomás-ellenőrzést olyan helyiségben végzi, ahol a hőmérséklet meghaladja a külső hőmérsékletet, vegye figyelembe a hőmérsékletfüggő abroncsnyomás-változást.

Példa:
  • A külső hőmérséklet kb. 0 °C.

  • A helyiség hőmérséklete kb. 20 °C.

  • Állítsa az abroncsnyomást a gumiabroncsnyomás-táblázatban megadottnál 60– 80 kPa (0,6– 0,8 bar, 8,7– 11,6 psi) értékkel magasabbra.

Bizonyos feladatoknál (pl. téli üzemeltetés) a gépkocsi megengedett tengelyterhelését a jóváhagyott szerelvények felszereléséhez megnövelheti. Ilyen esetekben a gépkocsi sebessége korlátozott. Az abroncsnyomás eltér a következő abroncsnyomás-táblázatokban megadott értékektől. A nyomást az E.T.R.T.O.-szabvány és a gumiabroncsgyártó által megadottak betartásával kell növelni.

Ablakmosó/fényszórótisztító berendezés feltöltése
FIGYELEM Az ablakmosófolyadék-koncentrátum tűz‑ és sérülésveszélyes

Az ablakmosófolyadék-koncentrátum könnyen gyúlékony. Ha a motor vagy a kipufogórendszer forró részegységeire kerül, meggyulladhat.

Ügyeljen arra, hogy az ablakmosófolyadék-koncentrátum ne kerüljön a betöltőnyílás mellé.
Mosófolyadék utántöltése

A gépkocsi kivitelétől függően az ablakmosó berendezés és a fényszórótisztító berendezés mosófolyadék-tartályának űrtartalma kb. 10 l vagy 15 l.

Ha a mosófolyadék-tartályban túl alacsony a mosófolyadékszint, a fedélzeti számítógép szürke eseményablakban a szimbólumot jeleníti meg.

A mosófolyadékhoz egész évben keverjen a Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó előírásainak 371.0 lapszáma szerinti ablakmosófolyadék-koncentrátumot. A keverési arányt igazítsa a külső hőmérséklethez.

Fagypont feletti hőmérsékletnél keverjen hozzá nyári, folt nélkül száradó ablakmosófolyadék-koncentrátumot. Fagyveszély esetén használjon téli ablakmosófolyadék-koncentrátumot annak érdekében, hogy a mosófolyadék ne fagyjon rá a szélvédőre.

A mosófolyadékot keverje össze előre egy tartályban, a megfelelő keverési arányban.
Nyissa fel a karbantartónyílás-fedelet null.
Csavarja le és vegye le a mosófolyadék-tartály fedelét .
Töltse fel a mosófolyadék-tartályt.
Helyezze vissza a fedelet , és húzza meg.
Csukja le a karbantartónyílás-fedelet.
Ablaktörlőlapátok cseréje
FIGYELEM Sérülésveszély a nem megfelelő fellépési segítségek miatt az ablaktörlőlapátok cseréjekor

Ha az ablaktörlőlapátokkal és az ablaktörlőkarokkal dolgozik, és eközben használja a gépkocsira szerelt fellépőket és kapaszkodókat, lecsúszhat és/vagy leeshet.

Az ablaktörlőlapátok cseréjekor mindig használjon csúszásbiztos és stabil fellépési segítségeket, pl. egy alkalmas létrát.
FIGYELEM Az ablaktörlőlapátok cseréjekor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei az ablaktörlőkarnál.

Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőket és a gyújtást.
MEGJEGYZÉS Ablaktörlőgumi károsodása
Az ablaktörlőlapátot csak az ablaktörlőkarnál fogja meg.

Ellenkező esetben károsodhat az ablaktörlőgumi.

MEGJEGYZÉS Karbantartónyílás-fedél vagy a szélvédő károsodása

Ha kihajtott ablaktörlőkar esetén felnyitja a karbantartónyílás-fedelet, akkor az megsérülhet.

Ha az ablaktörlőkarokat ablaktörlőlapátok nélkül hajtja vissza, a szélvédő megsérülhet.

Ha az ablaktörlőkar előre van hajtva, ne nyissa fel a karbantartónyílás-fedelet.
Az ablaktörlőkart ne hajtsa vissza ablaktörlőlapát nélkül.

Az ablaktörlőlapátok kopó alkatrészek. Legalább évente egyszer cserélje ki az ablaktörlőlapátokat. Ellenkező esetben a szélvédők törlése már nem lesz megfelelő.

Ablaktörlőlapátok leszerelése
Hajtsa fel az ablaktörlőkarokat a szélvédőről.
Húzza le a tömlőt a csöves fúvókáról.
Nyomja az ablaktörlőlapátot ütközésig az nyíl irányába az ablaktörlőkarra.
Tolja a tolókát a nyíl irányába, amíg az a szétszerelési helyzetben nem reteszelődik.
Húzza le az ablaktörlőlapátot az ablaktörlőkarról a nyíl irányába.
Ablaktörlőlapátok felszerelése
Helyezze az új ablaktörlőlapátot az nyíl irányába az ablaktörlőkarba.
Tolja a tolókát a nyíl irányába, amíg az a rögzítési helyzetben nem reteszelődik.
Ellenőrizze az ablaktörlőlapát helyzetét.
Hajtsa vissza az ablaktörlőkarokat a szélvédőre.
Motorolaj ellenőrzése/utántöltése
Olajszint ellenőrzése
Olajszint ellenőrzése a fedélzeti számítógépen null.
Csak a gépkocsihoz engedélyezett olajokat használjon, amelyek megfelelnek az előírt SAE‑osztályoknak null.
Motorolaj utántöltése
MEGJEGYZÉS Motorkárosodás túl sok motorolajjal való közlekedés esetén
Ne tegyen meg hosszabb utat, ha túl sok a motorolaj.

A fedélzeti számítógépen kijelzett olajmennyiséget csak akkor töltse után, ha a menüablakban a(z) szimbólum látható.

A gépkocsit vízszintesen állítsa le.
Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
Állítsa le a motort.
Nyissa ki a karbantartónyílás-fedelet null.
Fordítsa el a fedelet , és vegye le.
Töltse után a fedélzeti számítógépen kijelzett olajmennyiséget.
Helyezze vissza a fedelet , és húzza meg.
Csukja le a karbantartónyílás-fedelet.
Megjegyzés as gépkocsimosók használatához
MEGJEGYZÉS Károsodások a gépkocsimosó használatakor

A kihajtott külső visszapillantó tükör/kameratartó vagy a bekapcsolt ablaktörlő a gépkocsimosó használatakor károsodhat.

A gépkocsimosó használata előtt:
Kapcsolja ki az ablaktörlőt
Külső visszapillantó tükörrel ellátott gépkocsik: külső visszapillantó tükör behajtása
MirrorCam tükörre helyezett kamerával ellátott gépkocsik: kameratartó kihajtása

A gépkocsimosó elhagyása előtt ügyeljen arra, hogy a külső visszapillantó tükör vagy a kameratartó ismét teljesen ki legyen hajtva.

A gépkocsimosóba történő behajtás előtt előzetes mosással távolítsa el a gépkocsiról az esetleges durva szennyeződéseket.

Az automatikus gépkocsimosás után távolítsa el a viaszt a szélvédőről és az ablaktörlőgumiról. Így elkerülheti a csúszást és csökkentheti a mosási zajokat, amelyek a szélvédőn levő maradványok miatt keletkezhetnek.