Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • Actros/Arocs
 • 06/2019
app store google play
X

Nyomtatás
Vezetőfülke billentése
Vezetőfülke billentése előtt
FIGYELEM Sérülésveszély a vezetőfülke billentésekor

A vezetőfülke billentéskor hirtelen visszaeshet a végállásba.

A vezetőfülke billenési tartományában sérülésveszély áll fenn!

Csak akkor billentse a vezetőfülkét, ha senki sem tartózkodik a billentési tartományban.
A vezetőfülke előrebillentett állapotában ne tartózkodjon a vezetőfülke alatti tartományban.

Billentés előtt tegye meg az alábbi intézkedéseket:

Biztonsági okokból tartsa szabadon a vezetőfülke előtti területet.
Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
Légrugózású vezetőfülke esetén hagyja a motort addig járni, amíg a sűrítettlevegő-rendszer teljesen feltöltődik, és a kompresszor lekapcsol.
Állítsa le a motort.
Ha a motort a billentés után beindítja, kapcsolja be a gyújtást.
Kapcsolja ki a kiegészítő fűtést null.
Kapcsolja ki a hűtődobozt null.

Vegye figyelembe a hűtődoboz külön kezelési útmutatóját. A hűtődobozt csak tíz perccel a vezetőfülke visszabillentését követően kapcsolja be ismét.

Távolítsa el a vezetőfülkéből a nem rögzített tárgyakat.
Csukja be a belső tárolórekeszeket és a külső szerszámrekeszt null.
Csukja be az ajtókat.

Ha a vezetőfülke billentett helyzetében kell kinyitnia valamelyik ajtót, akkor óvatosan és lassan vezesse az ajtót az ütközési pontig.

Ügyeljen arra, hogy az elülső vonófej összekötőcsapja megfelelően rögzüljön, a vonófej burkolata pedig megfelelően illeszkedjen null.
Kerékékek segítségével biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen.

ERA-GLONASS rendszerrel felszerelt gépkocsik: Ha a rendszer a vezetőfülke billentésekor aktív, automatikus segélyhívás indulhat.

Billentés előtt feltétlenül aktiválja az ERA-rendszer szerviz-üzemmódját. A szerviz-üzemmód aktiválásával kapcsolatos információ az „ERA-GLONASS kiegészítő kezelési útmutatóban” található.

Vezetőfülke előrebillentése (mechanikus-hidraulikus vezetőfülke-billentőberendezés)
A vezetőfülke jobb oldali billentőszivattyúja (példa)
Menethelyzet
Billentési állás
Hatlapú csavar

Ne lépjen a motorra a vezetőfülke billentett helyzetében.

Vegye figyelembe a vezetőfülke billentése előtti teendőkre vonatkozó megjegyzéseket.
Nyissa ki a karbantartónyílás-fedelet null.
Hajtsa fel a jobb oldalon a küszöbnél található fedelet.
Fordítsa a billentőszivattyún lévő szelepkart billentési állásba .
Illessze a szivattyúkart a kerékkulccsal (fedélzeti szerszám) a billentőszivattyún lévő hatlapú csavarra .
Mozgassa fel-le a billentőszivattyúra csatlakoztatott szivattyúkart, amíg a vezetőfülke az elülső végállásba nem billen.

A vezetőfülke reteszelése automatikusan kioldódik.

Ha a szivattyúkaron nagy ellenállás érezhető, ellenőrizze, hogy a billentőszivattyú szelepkarja billentési állásban van-e.
Ha a szivattyúkaron nem érezhető ellenállás, vizsgáltassa át a billentő hidraulikát egy minősített szakműhelyben.
Vezetőfülke visszabillentése menethelyzetbe (mechanikus-hidraulikus vezetőfülke-billentőberendezés)
FIGYELEM Baleset‑ és sérülésveszély a menet közben nem reteszelt vezetőfülke miatt
A kireteszelt vezetőfülke a gépkocsi gyorsításakor a következő veszélyhelyzeteket okozhatja:
 • előrebillenhet,

 • Ön elveszítheti uralmát a gépkocsi felett,

 • a vezetőfülkében tartózkodó személyek előrecsúszhatnak,

 • eltalálhatja a billenési tartományban lévő személyeket vagy tárgyakat.

Minden elindulás előtt győződjön meg az alábbiakról:
 • a vezetőfülke reteszelve van,

 • a vezetőfülke menethelyzetben van reteszelve, és a szelepkar menethelyzetben van,

 • az ellenőrző lámpa a motorindítás után kialszik.

Hajtsa a billentőszivattyún lévő szelepkart menethelyzetbe .
Illessze a szivattyúkart a kerékkulccsal a billentőszivattyún lévő hatlapú csavarra .
Mozgassa fel-le a billentőszivattyúra csatlakoztatott szivattyúkart, amíg a vezetőfülke vissza nem billen a hátsó végállásba.

A reteszelés hallhatóan reteszelődik, ezzel a vezetőfülke automatikusan reteszelődik.

Ha a vezetőfülke reteszelődött, ne mozgassa tovább fel-le a billentőszivattyún lévő szivattyúkart.

Csukja le a karbantartónyílás-fedelet.
Hajtsa le és hallhatóan reteszelje a jobb oldalon a küszöbnél található fedelet.
Ellenőrizze, hogy a motorindítás után kialszik-e a kombinált műszeren lévő ellenőrző lámpa. Ha a ellenőrző lámpa kialszik, akkor a vezetőfülke reteszelődött. Ha a ellenőrző lámpa nem alszik ki, ismételje meg a műveletet, és billentse vissza újra a vezetőfülkét.
Vezetőfülke előrebillentése (elektrohidraulikus vezetőfülke-billentőberendezés)
Vegye figyelembe a vezetőfülke billentése előtti teendőkre vonatkozó megjegyzéseket.
Nyomja meg a gombot.

Világít a gomb ellenőrző lámpája. A vezetőfülke billentőszivattyúja be van kapcsolva.

Szelepkar menethelyzetben
Szelepkar billentési állásban
Gomb

Ne lépjen a motorra a vezetőfülke billentett helyzetében.

Hajtsa fel a jobb oldalon a küszöbnél található fedelet.
Ellenőrizze a szelepkar elfordításának irányát a küszöbnél található figyelmeztető matricán.
Fordítsa a vezetőfülke billentőszivattyúján lévő szelepkart billentési állásba .
Tartsa lenyomva a gombot, amíg a vezetőfülke az elülső végállásba nem billen.

Amikor a szivattyú zaja hangosabbá válik, a vezetőfülke az elülső végállásban van.

Vezetőfülke visszabillentése menethelyzetbe (elektrohidraulikus vezetőfülke-billentőberendezés)
FIGYELEM Baleset‑ és sérülésveszély a menet közben nem reteszelt vezetőfülke miatt
A kireteszelt vezetőfülke a gépkocsi gyorsításakor a következő veszélyhelyzeteket okozhatja:
 • előrebillenhet,

 • Ön elveszítheti uralmát a gépkocsi felett,

 • a vezetőfülkében tartózkodó személyek előrecsúszhatnak,

 • eltalálhatja a billenési tartományban lévő személyeket vagy tárgyakat.

Minden elindulás előtt győződjön meg az alábbiakról:
 • a vezetőfülke reteszelve van,

 • a vezetőfülke menethelyzetben van reteszelve, és a szelepkar menethelyzetben van,

 • az ellenőrző lámpa a motorindítás után kialszik.

Hajtsa a vezetőfülke billentőszivattyúján lévő szelepkart menethelyzetbe .
Tartsa lenyomva a gombot, amíg a vezetőfülke vissza nem billen a hátsó végállásba.

A vezetőfülke automatikusan reteszelődik.

Hajtsa le és hallhatóan reteszelje a jobb oldalon a küszöbnél található fedelet.
Nyomja meg a vezetőfülkében a gomb alsó részét.

A gomb ellenőrző lámpája kialszik.

Ellenőrizze, hogy a motorindítás után kialszik-e a kombinált műszeren lévő ellenőrző lámpa. Ha a ellenőrző lámpa kialszik, akkor a vezetőfülke reteszelődött. Ha a ellenőrző lámpa nem alszik ki, ismételje meg a műveletet, és billentse vissza újra a vezetőfülkét.