Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • Actros/Arocs
 • 06/2019
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyagra vonatkozó megjegyzések
FIGYELEM Tüzelőanyagok miatti sérülésveszély

A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségkárosító hatásúak.

Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel, szemmel vagy ruházattal történő érintkezését, vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyagok gőzeit.
Tartsa távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.
A tankolás során tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.

Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a következőket:

A bőrre került tüzelőanyagot haladéktalanul öblítse le vízzel és szappannal.
Ha a tüzelőanyag a szembe került, haladéktalanul öblítse ki a szemét alaposan tiszta vízzel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Ha lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa magát.
Haladéktalanul cserélje le a tüzelőanyaggal szennyeződött ruházatot.
FIGYELEM Tűz-‑ robbanásveszély a tüzelőanyag miatt

A tüzelőanyagok igen gyúlékonyak.

Semmiképpen se használjon tüzet, nyílt lángot, ne dohányozzon és ne végezzen szikraképződéssel járó tevékenységet.
Ügyeljen arra, hogy a tüzelőanyag ne érintkezzen a forró kipufogóberendezéssel.
A tüzelőanyag-ellátó berendezésen történő munkavégzés előtt kapcsolja ki a gyújtást és a kiegészítő fűtést.
Mindig viseljen védőkesztyűt.
FIGYELEM A tüzelőanyag-keverék miatt tűzveszély áll fenn

Dízelmotoros gépkocsik:

Ha a dízel tüzelőanyagot benzinnel keveri, a tüzelőanyag-keverék lobbanási pontja alacsonyabb, mint a tiszta gázolajé.

Járó motornál a kipufogóberendezés alkatrészei észrevétlenül túlhevülhetnek.

Soha ne tankoljon benzint.
Soha ne keverjen benzint a dízel tüzelőanyagba.

BlueTec®6 gépkocsik: Csak a kereskedelmi forgalomban szokásos, az EN 590 szabvány 2010. évi változata szerinti, max. 0,001 súly.-% (10 ppm) kéntartalmú kénmentes üzemanyagot tankoljon.

A következő üzemanyagfajták nem engedélyezettek:
 • 0,001 súly-%-ot meghaladó kéntartalmú üzemanyag

 • Tengerészeti gázolaj

 • Repülőgépturbina-üzemanyag

 • Fűtőolajok

 • DIN EN 14214 szerinti biodízel üzemanyagok (FAME (Fatty Acid Methyl Ester) és UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester)

Ezek az üzemanyagok visszafordíthatatlanul károsítják a motort és a BlueTec®6 kipufogógáz-tisztító rendszert, és jelentősen csökkentik a várható élettartamot.

BlueTec®4 gépkocsik és BlueTec®5 gépkocsik: A dízel üzemanyag feleljen meg az EN 590 európai szabvány előírásainak. Ez biztosítja, hogy a motorok elérjék a megadott teljesítőképességet, valamint az Euro 4, ill. az Euro 5 szabvány szerinti törvényileg előírt károsanyag-kibocsátási értékeket.

A 0,005 súly-%-ot (50 ppm) meghaladó kéntartalmú üzemanyagok használata csökkenti a motor és a kipufogóberendezés várható élettartamát.

A következő üzemanyagfajták nem engedélyezettek:
 • 0,05 súly-%-ot meghaladó kéntartalmú üzemanyag

 • tengerészeti gázolaj

 • repülőgépturbina-üzemanyag

 • fűtőolajok

 • biodízel üzemanyag FAME (Fatty Acid Methyl Ester) > 7 térfogat  %

 • biodízel üzemanyag UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester)

BlueTec kipufogógáz-tisztító rendszer nélküli gépkocsik ®: Kizárólag olyan kereskedelmi forgalomban szokásos, kénmentes dízel üzemanyagot tankoljon, amely megfelel azEN 590 európai szabvány 2010. évi változata vagy valamely azzal egyenértékű, nemzeti üzemanyagszabvány előírásainak. Ez biztosítja, hogy a motorok elérjék a megadott teljesítőképességet, valamint az Euro 3 szabvány szerinti törvényileg előírt károsanyag-kibocsátási értékeket.

A következő üzemanyagfajták nem engedélyezettek:
 • OM 460: 0,2 súly %-ot(2000 ppm) meghaladó kéntartalmú üzemanyag

 • OM 473: 0,1 súly %-ot(1000 ppm) meghaladó kéntartalmú üzemanyag

 • tengerészeti gázolaj

 • repülőgépturbina-üzemanyag

 • fűtőolajok

 • biodízel üzemanyag FAME (Fatty Acid Methyl Ester) > 7 térfogat  %

 • biodízel üzemanyag UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester)

MEGJEGYZÉS A motor károsodása helytelen üzemanyag miatt

A helytelen üzemanyag károsíthatja a motort és az üzemanyag-ellátó berendezést.

Már kis mennyiségű benzin is károsíthatja a motort és az üzemanyag-ellátó berendezést.

Ne tankoljon benzint.
Ha helytelen üzemanyagot tankolt, értesítsen egy minősített szakszervizt.
Teljesen ürítettesse le az üzemanyagtartályt, valamint az üzemanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS Károsodások tüzelőanyag-adalékok hozzáadása miatt

A dízel tüzelőanyag vagy FAME zsírsav-metilészter tüzelőanyag-adalékkal való összekeverése következtében a tüzelőanyag adott esetben:

 • nem jó működik

 • katalizátorsérülést okoz

 • Motorkárosodás

Ne használjon tüzelőanyag-adalékot.
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS A tüzelőanyag szakszerűtlen kezelése esetén fennáll a környezetkárosítás veszélye

Szakszerűtlen kezelés esetén a tüzelőanyagok veszélyt jelentenek az emberekre és a környezetre.

Ne hagyja, hogy a tüzelőanyagok a csatornahálózatba, a felszíni vizekbe, a talajvízbe vagy a talajba jussanak.
MEGJEGYZÉS A betöltőcsonkban lévő csappantyú károsodása

Személygépkocsi-töltőpisztoly használatával károsíthatja a betöltőcsonkban lévő csappantyút.

Ha túl mélyen helyezi a betöltőcsonkba a személygépkocsi-töltőpisztolyt, akkor a csőr beleakadhat a betöltőcsonk fedelébe.

A tankolást tehergépkocsi-töltőpisztollyal végezze.
Ha elkerülhetetlen egy személygépkocsi-töltőpisztoly használata, akkor azt csak annyira tolja be a betöltőcsonkba, hogy az egyik csőre beakadjon a betöltőcsonk peremébe.
Ha beakadt a személygépkocsi-töltőpisztoly, akkor azt a töltőpisztoly forgatásával vagy billentésével szüntesse meg az elakadást.

Az üzemanyagra vonatkozó további információk az „Üzemanyag” szakaszban találhatók null.