Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • Actros/Arocs
 • 06/2019
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemeltetés és karbantartás menü
Tengelyek menüablak

Tengelyterhelések kijelzése

Légrugózású gépkocsik: A gépkocsi tengelyterhelés-kijelzéssel lehet felszerelve. A tengelyterhelés-kijelzés nem hitelesített és nem hitelesíthető rendszer. Az értékek csak hozzávetőleges irányértékként szolgálnak. Ezek az értékek nem használhatók fel hivatalos vagy hatósági célokra. A mérési pontatlanságok elkerülése érdekében egyenletesen rakodja meg a gépkocsit. Ha az alvázkeret a menetszintre van beállítva, a tengelyterhelés-mérő berendezés a légrugókban uralkodó nyomásból számítja ki a tengelyterhelést.

A gépkocsit vízszintesen állítsa le.
Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
Állítsa be a menetszintet null.
A vagy gombbal lapozzon az Üzemeltetés és karbantartás menühöz.

A menüablak a gépkocsi egyes tengelyeit és a tengelyterheléseket mutatja.

Tengelyterhelés-kijelzés beállítása

Ha a tengelyterhelés-kijelzés jelentős eltérést mutat a hitelesített mérleggel kapott eredményekhez képest, beállíthatja a kijelzett értéket.

A gépkocsit vízszintesen állítsa le.
Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
Kapcsolja ki az elindulási segítséget null.
Állítsa be a menetszintet null.
Álljon a gépkocsival a különálló tengelyterhelést mérő mérlegre.
A vagy gombbal lapozzon az Üzemeltetés és karbantartás menühöz.

A menüablak a tengelyterheléseket és a teljes tengelyterhelést mutatja.

Nyomja meg az gombot.

Az adatbeviteli ablak a tengelyterheléseket mutatja.

A vagy gombbal válassza ki a kívánt tengelyt.
A vagy gombbal helyesbítse a tengelyterhelést a különálló tengelyterhelést mérő mérlegen kijelzett értéknek megfelelően.
Gumiabroncsok menüablak

Abroncsnyomás-ellenőrzés működése és megjegyzések

FIGYELEM Túl alacsony vagy túl magas abroncsnyomás esetén balesetveszély áll fenn.
A túl alacsony vagy túl magas abroncsnyomás a következő veszélyekkel jár:
 • kidurranhatnak a gumiabroncsok, különösen növekvő terhelésnél és sebességnél,

 • túlzottan és/vagy egyenetlenül kophatnak a gumiabroncsok, ami jelentős mértékben ronthatja a tapadásukat,

 • Számottevően romolhatnak a gépkocsi menettulajdonságai, valamint kormányozhatósága és fékezhetősége.

Tartsa be az ajánlott abroncsnyomásokat, és ellenőrizze az összes gumiabroncs nyomását, beleértve a pótkereket is:
 • legalább havonta,

 • a terhelés változása esetén,

 • hosszabb út megkezdése előtt,

 • megváltozott használati körülmények, pl. terepmenet esetén.

Ha szükséges, korrigálja az abroncsnyomást.

A Gumiabroncsok menüablak abroncsnyomás-ellenőrzéssel felszerelt gépkocsiknál áll rendelkezésre.

Az abroncsnyomás-ellenőrzés egy kényelmi rendszer, amely az alábbi előnyöket kínálja:
 • segíti Önt a rendszeres abroncsnyomás-ellenőrzésben,

 • automatikus figyelmeztetést ad ki abroncsnyomás-veszteség esetén.

Az abroncsnyomás-ellenőrzés csak akkor képes megbízható riasztást adni, ha a fedélzeti számítógépen a megfelelő előírt nyomást állította be a gumiabroncsokhoz.

Az abroncsnyomás-ellenőrzés hibás értéket felügyel, ha pl.
 • gépkocsiját túlterheli vagy az helytelenül rakott,

 • más abroncsméretű kerekeket szerel a gépkocsira, és a fedélzeti számítógépen az előírt nyomást nem helyesbíti,

 • az előírt nyomás értékét tévesen állította be a fedélzeti számítógépen.

Az abroncsnyomás megfelelő beállítása mindig az Ön felelőssége. Az előírt nyomás pontos értékét a fedélzeti számítógépen mindig minősített szakműhelyben állíttassa be.

Vegye figyelembe az abroncsnyomással kapcsolatos megjegyzéseket a „Keréktárcsák és gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése” című fejezetben.

Az abroncsnyomás-ellenőrzés felügyeli a vontató gépkocsi összes gumiabroncsának abroncsnyomását, a gépkocsi álló helyzetében és menet közben egyaránt.

Ha a pótkocsija fel van szerelve abroncsnyomás-ellenőrzéssel, a rendszer a pótkocsi gumiabroncsait is felügyeli, és megjeleníti azokat a Pótkocsi menüablakban.

Ha a gépkocsiban vagy annak közelében rádiófrekvencián sugárzó berendezéseket (pl. vezeték nélküli fejhallgató, hangosbeszélő készülék) üzemeltet, ezek zavarhatják az abroncsnyomás-ellenőrzés működését.

A fedélzeti számítógép az adott abroncsnyomás helyett a „- -” jelzést mutatja a következő esetekben:
 • az abroncsnyomás-szenzor rövid ideig tartó üzemzavara esetén (pl. rádiófrekvencián sugárzó berendezés miatt), vagy ha

 • még nem állnak rendelkezésre az abroncsnyomás-szenzortól származó adatok.

Ilyenkor várjon néhány percet, ill. álljon ki a gépkocsival a rádiófrekvencián sugárzó berendezés működési tartományából.

A fedélzeti számítógép által kijelzett abroncsnyomás eltérhet attól az értéktől, amelyet levegőnyomás-ellenőrzővel mérhet. A fedélzeti számítógép által kijelzett abroncsnyomásértékek a tengerszintre vonatkoznak. Magasabban fekvő helyeken a légnyomás-ellenőrző magasabb abroncsnyomásértéket mutat, mint a fedélzeti számítógép. Ebben az esetben csökkentse az abroncsnyomást.

Az új kerekeket vagy új abroncsnyomás-szenzorokat az abroncsnyomás-ellenőrzés automatikusan felismeri.

Az abroncsnyomás-szenzorok cseréje után a gépkocsi 15 percig nem mozgatható.

Ezután haladjon a gépkocsival legalább tíz percen át 30 km/h sebességnél gyorsabban.

Abroncsnyomás kijelzése

Ha gépkocsija fel van szerelve „Remote Online” funkcióval, akkor a Truck alkalmazáson keresztül is ellenőrizheti az abroncsnyomásokat null.

A vagy gombbal lapozzon az Üzemeltetés és karbantartás menühöz.
A vagy gombbal lapozzon a Gumiabroncsok menüablakhoz.

A menüablak megjeleníti a vontató gépkocsi összes gumiabroncsának abroncsnyomását.

Nyomja meg az gombot.
Kiviteltől függően az alábbi információ jelenik meg az adatbeviteli ablakban:
 • az adott tengely gumiabroncsaiban lévő abroncsnyomás-szenzorok akkumulátorának állapota,

 • a kiválasztott tengely (pl. 1. tengely),

 • az abroncsnyomás és az abroncshőmérséklet az adott tengely gumiabroncsaiban,

 • az adott tengely gumiabroncsaira előírt nyomás 20 °C hőmérsékleten,

 • a gumiabroncsonként előírt nyomásérték a mindenkori gumiabroncs-hőmérséklettől függően.

Tengely
Előírt nyomásérték

Ha a gumiabroncsok hőmérséklete pl. a napsugárzás miatt eltérő, a gumiabroncsokon eltérő előírt nyomásértékek jelenhetnek meg a kijelzőn.

A vagy gombbal lapozzon a következő tengelyhez.

Abroncsnyomás-veszteségre figyelmeztető rendszer

Ha egy vagy több gumiabroncs levegőnyomása lecsökken, a fedélzeti számítógép sárga vagy piros eseményablakban mutatja a figyelmeztetést. Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Ebben piros vagy sárga színnel emeli ki a rendszer az azokhoz a gumiabroncsokhoz tartozó abroncsnyomásértékeket, amelyeken abroncsnyomás-veszteséget észlelt. Jelentős abroncsnyomás-veszteség esetén az abroncsnyomásérték piros színnel jelenik meg.

Szintszabályozás menüablak

Megjegyzések

FIGYELEM A lesüllyesztett vagy megemelt alvázkeret miatt balesetveszély áll fenn

Lesüllyesztett vagy felemelt alvázkerettel közlekedve számottevően romolhatnak a fékezési és menettulajdonságok. Ezenkívül felemelt alvázkeretnél a gépkocsi magassága meghaladhatja a megengedett értéket.

Elindulás előtt állítsa be a menetszintet.

Vegye figyelembe annak az országnak a gépkocsimagasságra vonatkozó törvényi előírásait, amelyben éppen tartózkodik.

Cserefelépítmény vagy félpótkocsi felvétele/leszerelése esetén emelje fel/süllyessze le az alvázkeretet. Az alvázmagasság megváltoztatását követően ismét fel kell emelnie/le kell süllyesztenie az alvázkeretet a menetszintre, mielőtt folytatja az utat. Ha a kombinált műszer sárga ellenőrző lámpája világít, akkor az alváz a menetszint határán kívül van. Vegye figyelembe az eseményablakban megjelenő további információt.

Szintszabályozás beállítása

A Szintszabályozás menüablak légrugózású gépkocsiknál áll rendelkezésre. A szintszabályozást a gépkocsi álló helyzetében, vagy menet közben kb. 30 km/h sebesség alatt használhatja.

Kiviteltől függően az alábbiakkal vezérelheti a szintszabályozást:
 • vezetőülésnél lévő kezelőegység null,

 • Truck alkalmazás egy mobil készüléken null,

 • fedélzeti számítógép.

A vagy gombbal lapozzon az Üzemeltetés és karbantartás menühöz.
A vagy gombbal lapozzon a Szintszabályozás menüablakhoz.
Nyomja meg az gombot.

A fedélzeti számítógépen megjelenik az adatbeviteli ablak.

Szintszabályozás adatbeviteli ablaka (példa)
Előválasztás: első tengely felemelése/lesüllyesztése
Előválasztás: teljes gépkocsi felemelése/lesüllyesztése
Előválasztás: menetszint beállítása
Előválasztás: hátsó tengely felemelése/lesüllyesztése
Alvázmagasság tárolása az M1 vagy az M2 memóriahelyen
Alvázkeret felemelése/lesüllyesztése:
A vagy gombbal válassza ki az első tengely , a teljes gépkocsi vagy a hátsó tengely lehetőséget.
Süllyessze le az alvázkeretet a gombbal, vagy emelje fel a gombbal. A kombinált műszeren világít a ellenőrző lámpa.
Felemelés vagy lesüllyesztés megszakítása/befejezése:
Nyomja meg az gombot.
Menetszint beállítása:
A vagy gombbal válassza ki a menetszint-előválasztási lehetőséget .
Nyomja meg röviden a vagy gombot.

Az alvázkeret automatikusan a menetszintre emelkedik vagy süllyed.

Ha az alvázkeret a menetszinten van, a kombinált műszeren kialszik a ellenőrző lámpa.

Alvázkeret magasságának tárolása:
Emelje fel vagy süllyessze le az alvázkeretet a kívánt magasságra.
A vagy gombbal válassza ki az alvázmagasság M1 vagy M2 memóriahelyét .
Nyomja kb. két másodpercig a gombot.

A rendszer tárolja az alvázkeret aktuális magasságát az M1 vagy M2 memóriahelyen.

Alvázkeret magasságának lehívása:
A vagy gombbal válassza ki az alvázmagasság M1 vagy M2 memóriahelyét .
A gombbal hívja le a kiválasztott memóriahelyet.

Az alvázkeret automatikusan a tárolt magasságra emelkedik/süllyed.

A szintszabályozással kapcsolatos további információ a „Menet közben” című fejezetben olvasható null.

Pótkocsi/félpótkocsi menüablak

A Pótkocsi menüablak felkapcsolt pótkocsi/félpótkocsi esetén áll rendelkezésre. A lehetséges kijelzések a pótkocsi/félpótkocsi kivitelétől függenek.

Vegye figyelembe a pótkocsi/félpótkocsi gyártójának a kivitelre és a kezelésre vonatkozó, kezelési útmutatóban található megjegyzéseit.

Ha meg szeretné jeleníteni a tengelyterheléseket a Pótkocsi menüablakban, tegye a következőket:
 • A gépkocsit vízszintesen állítsa le.

 • Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.

A vagy gombbal lapozzon az Üzemeltetés és karbantartás menühöz.
A vagy gombbal lapozzon a Pótkocsi menüablakhoz.
Nyomja meg az gombot.

A kijelzőn az első adatbeviteli ablak (pl. Fékezési info) jelenik meg.

A vagy gombbal jelenítse meg a következő adatbeviteli ablakot.
A kiviteltől függően a következő információ/adatbeviteli ablakok jeleníthetők meg:
 • A Fékezési info ablak a pótkocsi/félpótkocsi fékeinek hőmérsékletét és kopását mutatja.

 • A Teng.terhelések ablak a pótkocsi/félpótkocsi teljes tengelyterhelését mutatja.

 • A Gumiabroncsok ablak a pótkocsi/félpótkocsi gumiabroncsainak abroncsnyomását mutatja.

 • A Tartálynyomás ablak a pótkocsi/félpótkocsi sűrítettlevegő-tartályainak nyomását mutatja.

 • A Kanyarodás-asszisztens pótkocsiell. ablak a fordulásasszisztens pótkocsi-felügyeletének beállítását mutatja. Emellett be- vagy kikapcsolhatja a fordulásasszisztens pótkocsi-felügyeletét.

Karbantartás menüablak
MEGJEGYZÉS Karbantartási munkák megerősítése

A karbantartási munkák megerősítése esetén a karbantartási rendszer újabb karbantartási időpontot számít ki.

Ha a megerősítés anélkül történik, hogy a szükséges karbantartási munkákat határidőre elvégezték volna, annak a következő hatásai lehetnek:
 • a gépkocsi vagy annak fődarabjai károsodhatnak,

 • a kopás mértéke jelentősen fokozódhat.

Csak akkor erősítse meg a karbantartási munkákat, ha azokat valóban elvégezték.

Ha véletlenül/idő előtt megerősítette valamely karbantartási munkát, haladéktalanul végeztesse el azt.

A karbantartási rendszer a gépkocsi üzemeltetési körülményeitől függően határozza meg a gépkocsi és a fődarabok karbantartási időpontjait. Az eseményablak a karbantartási időpontokat automatikusan jelzi, első alkalommal 14 nappal az esedékességük előtt. Ha a karbantartási időpont elérkezett vagy elmúlt, a fedélzeti számítógép ezt további eseményablakok útján jelzi.

Miután a Mercedes-Benz szerződéses szerviz elvégezte a karbantartási munkákat, az előírásszerű munkavégzést a fedélzeti számítógépben és a szervizjelentésben igazolja.

A vagy gombbal lapozzon az Üzemeltetés és karbantartás menühöz.
A vagy gombbal lapozzon a Karbantartás menüablakhoz.
Karbantartási hely és időpont megjelenítése:
Nyomja meg az gombot.
Az adatbeviteli ablakban például az alábbi információ jelenik meg:
 • karbantartási hely (Motor),

 • karbantartási időpont (2018.09.23.),

 • még megtehető útszakasz (2000 km).

Ha a karbantartási időpont előrejelzése még nem lehetséges, az adatbeviteli ablakban a következők jelennek meg:
 • karbantartási hely (Motor),

 • karbantartási időpont (--.--.--).

Következő karbantartási hely és időpont megjelenítése:
A vagy gombbal jelenítse meg a következő karbantartási helyet.
A gépkocsi kivitelétől függően pl. a következő karbantartási helyek jeleníthetők meg:
 • Időszakos karbant.

 • Motor

 • Dízel részecskesz.

 • Hátsótengely

 • Sebességváltó

 • 1./2./3./4./5. tengely fékek,

 • Levegőszűrő

Karbantartási időpont alaphelyzetbe állítása:
A vagy gombbal jelenítse meg a kívánt karbantartási helyet.

Ha az alaphelyzetbe állítás lehetséges, az adatbeviteli ablakban a Visszaállítani? szöveg jelenik meg.

Nyomja meg a gombot.

Az adatbeviteli ablakban a következő jelenik meg: Nem/Igen.

A gombbal válassza ki az Igen menüsort, majd nyugtázza a kiválasztást a vagy az gombbal.