Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • Actros/Arocs
 • 06/2019
app store google play
X

Nyomtatás
Megjegyzés a külső tisztításhoz
FIGYELEM Balesetveszély áll fenn a gépkocsi lemosása után a lecsökkent fékhatás miatt

A járműmosás után kisebb a fékek fékhatása.

A gépkocsimosás után a közlekedés eseményeinek figyelembevételével óvatosan fékezze le a gépkocsit, amíg helyre nem áll a teljes fékhatás.
FIGYELEM Sérülésveszély áll fenn a nem megfelelő fellépési segítség miatt
Ha a karosszéria nyílásait vagy más részeit használja fellépőnek, a következők történhetnek:
 • megcsúszhat és/vagy leeshet,

 • károsíthatja a gépkocsit, és ezáltal leeshet.

Mindig használjon csúszásbiztos és stabil fellépési segítséget, pl. egy alkalmas létrát.
FIGYELEM A szélvédő tisztításakor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok vagy a szélvédő tisztításakor elindul az ablaktörlő, testrészei becsípődhetnek.

A szélvédő vagy az ablaktörlőlapátok tisztítása előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőt és a gyújtást.
FIGYELEM Tűzveszély éghető anyagoknak vagy éghető rakománynak a kipufogóberendezéssel való érintkezése következtében

Ha éghető anyagok vagy éghető rakomány, pl. faforgács vagy gabona, a kipufogógáz-utókezelés forró alkatrészeivel érintkeznek, meggyulaldhatnak.

Minden alkalommal ellenőrizze, hogy nem rakódott-e le éghető anyag vagy éghető rakomány a kipufogógáz-utókezelés terében, illetve alkatrészein, és távolítsa el ezeket megfelelő segédeszközzel (pl. sűrített levegővel).
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS Környezetszennyezés helytelen ártalmatlanítás miatt
A tisztítószereket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS Környezeti károk a szakszerűtlen külső tisztítás miatt

Ha a gépkocsi külső tisztítása nem arra alkalmas helyen történik, akkor környezetkárosító üzemanyagok– és tisztítószerek kerülhetnek a környezetbe.

A külső tisztítást arra alkalma helyen végezze.

A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy csak olyan ápolószert használjon, amelyet a Mercedes-Benz engedélyezett.

Ezeket az ápolószereket megvásárolhatja a Mercedes-Benz szerződéses szervizekben.

A gépkocsi magasabban fekvő részeinek tisztításakor mindig a gépkocsi saját fellépőit és kapaszkodóit null használja, illetve használjon csúszásbiztos és stabil fellépősegítséget, pl. egy alkalmas létrát.

Ha a tisztítást nagynyomású mosóval végzi, vegye figyelembe a „Megjegyzések a nagynyomású mosó használatához” című szakaszban foglaltakat is null.

Fényezés
MEGJEGYZÉS A fényezés károsodása erősen tapadó vagy agresszív szennyeződések miatt

A következő szennyeződések pl. tartósan károsíthatják a gépkocsi fényezését:

 • Rovarmaradványok

 • Madárürülék

 • Felületi rozsda

 • Gyanta

 • Olajok és zsírok

 • Tüzelőanyagok

 • Kátrányfoltok

 • Szórósómaradványok

Ezeket a szennyeződéseket haladéktalanul távolítsa el.
Mercedes-Benz alváz-védőszigeteléssel ellátott gépkocsik

Minden használat után vízzel mossa le a korróziót okozó anyagokat.

A téli használat előtt és után ellenőrizze a korrózióvédelmet, és szükség esetén javítsa ki.

A Mercedes-Benz alváz-védőszigetelés károsodásának elkerülése érdekében a gépkocsi tisztításánál vegye figyelembe a követező megjegyzéseket:
 • Ne használjon nagynyomású mosót.

 • A tisztításhoz használt víz nyomása maximum3 barlegyen.

 • A tisztításhoz használt víz hőmérséklete maximum40 °C legyen.

 • Csak a gyártó által megadott keverési arányú, semleges tisztítószert használjon, kerülje a lúg- vagy savtartalmú termékeket.

 • Ne használjon benzinben–oldott anyagokat, repceolajat, dízel tüzelőanyagot, benzint vagy egyéb oldószert.

Hűtőfelületek
MEGJEGYZÉS A motor túlmelegedése sérült vagy szennyezett hűtőbordázat miatt.

A deformált vagy szennyezett hűtőbordák következtében csökkenhet a motorhűtés.

A motor túlmelegedhet.

Tartsa be a külső tisztításra vonatkozó megjegyzéseket.

A sűrítettlevegő-, gőz- vagy vízsugarat csak a hűtőfelületre merőleges irányban vezesse. Ügyeljen arra, hogy a hűtőbordázat ne sérüljön. Távolítsa el a szennyeződést a hűtőbordázatról.

Hűtőfolyadék-veszteség vagy készülékkárosodás esetén minősített szakműhelyben ellenőriztesse a hűtő- és fűtőberendezést.

BlueTec® kipufogógáz-utókezelő rendszer
MEGJEGYZÉS A BlueTec kipufogógáz-utókezelő rendszer® károsodása szakszerűtlen tisztítás miatt

Ha a rendszert annak meleg állapotában tisztítja, illetve ha a kipufogócsőbe közvetlenül vízsugár jut, akkor a BlueTec® kipufogógáz-utókezelő rendszer károsodhat.

A rendszert csak hideg állapotában tisztítsa.
A vízsugarat ne irányítsa a kipufogócsőbe.
Könnyűfém keréktárcsa
MEGJEGYZÉS A kerékanyák korróziója nem megfelelő tisztítószer használata miatt

A könnyűfém keréktárcsák sav- vagy lúgtartalmú tisztítószerrel való tisztítása a kerékanyák vagy a kiegyensúlyozótömeg reteszelőrugóinak korrózióját okozhatja.

A Mercedes-Benz által javasolt tisztítószereket használjon.

Rendszeresen tisztítsa a könnyűfém keréktárcsákat.

Külső világítás
MEGJEGYZÉS A külső világítás károsodása szakszerűtlen tisztítás miatt

Nem megfelelő tisztítószer és tisztítókendő használatakor a külső világítás műanyag alátétei összekarcolódhatnak vagy megsérülhetnek.

A műanyag alátéteket nedves szivaccsal és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg.