Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatiti
  • Actros/Arocs
  • 03/2020
app store google play
X

Ispis
Spremnik goriva / sredstva AdBlue®
Spremnik goriva / sredstva AdBlue® (primjer)
Spremnik goriva
Spremnik sredstva AdBlue®
Utvrđivanje tlaka u gumama

Obratite pozornost na napomene u odjeljku „Tlak u gumama” poglavlja „Redovita provjera kotača i guma” Više.

Za svaku osovinu vozila namjestite ispravan tlak u gumama.

Veličina gume i indeks nosivosti (primjer)
Veličinu gume i indeks nosivosti očitajte s gume.

Ako se indeks nosivosti sastoji od dviju znamenki, prva znamenka ispred „/” vrijedi za jednostruke kotače, a druga znamenka iza „/” za dvostruke gume.

Dopušteno opterećenje osovine očitajte s pločice s podacima vozila Više.
Tablicu tlaka u gumama odaberite u skladu s vrstom guma.
Jednostruke gume Više
Dvostruke gume Više
Očitanu veličinu guma potražite u tablici tlaka u gumama.
Očitani indeks nosivosti koji odgovara vrsti guma potražite pod veličinom guma u tablici tlaka u gumama.
Utvrđeno dopušteno opterećenje osovine potražite u tablici tlaka u gumama i očitajte tlak u gumama.

Tlak u gumama mijenja se po 10 °C temperature zraka za oko 30 do 40 kPa (0,3 do 0,4 bara / 4,4 do 5,8 psi). Obratite pozornost na promjene tlaka u gumama prouzročene temperaturom ako provodite kontrolu tlaka u gumama u prostorima u kojima je temperatura viša od vanjske.

Primjer:
  • Vanjska temperatura iznosi oko 0 °C.

  • Temperatura prostora iznosi oko 20 °C.

  • Tlak u gumama namjestite za 60 do 80 kPa(0,6 do 0,8 bara/8,7 do 11,6 psi) više nego što je propisano u tablici tlaka u gumama.

Za određene zadatke, npr. u zimskoj službi, može se povećati dopušteno opterećenje osovine vozila za montažu odobrene nadogradnje. Brzina vozila je u takvim slučajevima ograničena. Tlak u gumama tada odstupa od podataka navedenih u sljedećim tablicama tlaka u gumama. Mora se povećati u skladu s normom ETRTO (norma Europske tehničke organizacije za gume i naplatke) i podacima proizvođača guma.

Punjenje uređaja za pranje vjetrobranskog stakla / uređaja za čišćenje farova
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i ozljeda koje može prouzročiti koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla

Koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla je lako zapaljiv. Ako dođe u kontakt s vrućim komponentama motora ili ispušnim sustavom, može se zapaliti.

Osigurajte da koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla ne dospije u blizinu otvora za ulijevanje.
Dolijevanje tekućine za pranje

Ovisno o izvedbi vozila, spremnik tekućine za pranje za uređaj za pranje vjetrobranskog stakla i uređaj za čišćenje fara sadrži oko 10 l ili 15 l.

Ako je razina tekućine za pranje u spremniku tekućine za pranje preniska, na komandnom se računalu prikazuje sivi prozor za unos sa simbolom .

Tekućini za pranje tijekom cijele godine dolijevajte koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla prema listu br.  371.0 propisa za pogonska sredstva tvrtke Mercedes-Benz. Omjer mješavine prilagodite vanjskim temperaturama.

Pri temperaturama iznad ledišta upotrijebite koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla za ljeto kako biste izbjegli nastajanje strija. Ako postoji opasnost od smrzavanja, upotrijebite koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla za zimu kako se tekućina za pranje ne bi zaledila na vjetrobranskom staklu.

Tekućinu za pranje prethodno promiješajte u pravilnom omjeru mješavine u spremniku.
Otvorite poklopac za održavanje Više.
Odvrnite poklopac spremnika tekućine za pranje i skinite ga.
Napunite spremnik tekućine za pranje.
Stavite poklopac i zategnite ga.
Zatvorite poklopac za održavanje.
Zamjena metlica brisača
UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog neprikladnih pomoći pri penjanju

Ako se koristite stepenicama i rukohvatima sprijeda na vozilu, možete se prevrnuti i/ili pasti.

Uvijek upotrebljavajte čvrstu i stabilnu pomoć pri penjanju, npr. prikladne ljestve.
UPOZORENJE Opasnost od uklještenja uključenim brisačima pri mijenjanju metlica brisača

Ako se brisači pomaknu pri zamjeni metlica brisača, možete se ukliještiti na krakovima brisača.

Prije zamjene metlice brisača uvijek isključite brisače i paljenje.
NAPOMENA Oštećenje gumica brisača
Metlicu brisača uhvatite samo za krak brisača.

U protivnom može doći do oštećenja metlice brisača.

NAPOMENA Oštećenje poklopca za održavanje ili vjetrobranskog stakla

Ako poklopac za održavanje otvorite kad je krak brisača otvoren, može se oštetiti.

Ako krakove brisača zaklopite bez metlica brisača, može se oštetiti vjetrobransko staklo.

Ne otvarajte poklopac za održavanje kad je krak brisača nagnut prema naprijed.
Ne zaklapajte krakove brisača bez metlice brisača.
Demontaža metlica brisača

Metlice brisača potrošni su dijelovi. Metlice brisača zamijenite najmanje jedanput godišnje. U protivnom se stakla više ne brišu ispravno.

Metlicu brisača i krak brisača podignite s vjetrobranskog stakla.
Skinite crijevo sa štapne mlaznice.
Pritisnite metlicu brisača u smjeru strelice do graničnika na kraku brisača.
Kliznik pomaknite u smjeru strelice dok se ne uglavi u položaj za demontažu.
Metlicu brisača povucite s kraka brisača u smjeru strelice .
Montaža metlica brisača
Umetnite novu metlicu brisača u smjeru strelice u krak brisača.
Kliznik pomaknite u smjeru strelice dok se ne uglavi u položaju za zaključavanje.
Provjerite dosjed metlice brisača.
Krakove brisača vratite na vjetrobransko staklo.
Provjera/nadolijevanje motornog ulja
Provjera razine ulja
Provjerite razinu ulja putem komandnog računala Više.
Upotrebljavajte samo ulja koja su odobrena za vozilo i koja ispunjavaju propisane klase‑ SAE Više.
Nadolijevanje motornog ulja
NAPOMENA Šteta nastala zbog viška ulivenog motornog ulja

Previše motornog ulja može oštetiti motor ili katalizator.

Višak ulivenog motornog ulja dajte ispustiti u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Količinu ulja za punjenje prikazanu na komandnom računalu nadolijte tek kada se u prozoru izbornika prikaže simbol .

Parkirajte vozilo u vodoravnom položaju.
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
Isključite motor.
Otvorite poklopac za održavanje Više.
Odvrnite poklopac i skinite ga.
Nadolijte količinu ulja za punjenje prikazanu na komandnom računalu.
Stavite poklopac i zavrnite ga.
Zatvorite poklopac za održavanje.
Napomene za uporabu praonica
NAPOMENA Oštećenja prilikom uporabe praonice

Ako su prilikom uporabe praonice otklopljeni vanjski retrovizori/kraci kamere ili ako su uključeni brisači stakala, oni se mogu oštetiti tijekom uporabe praonice.

Prije uporabe praonice:
isključite brisače stakala
Vozila s vanjskim retrovizorima: zaklopite vanjske retrovizore
Vozila s kamerom koja zamjenjuje retrovizor: preklopite krakove kamere

Prilikom napuštanja praonice pazite na to da vanjski retrovizori ili krakovi kamere sustava MirrorCam opet budu potpuno otklopljeni.

U slučaju velikog onečišćenja vozila, očistite ga prije vožnje u praonicu.

Nakon automatskog pranja vozila uklonite vosak s vjetrobranskog stakla i gumica brisača. Tako ćete spriječiti klizanje i smanjiti zvukove brisača koji mogu nastati uslijed ostataka na staklu.