Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
  • Actros/Arocs
  • 03/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyag-/AdBlue® tartály
Üzemanyag-/AdBlue® tartály (példa)
Üzemanyagtartály
AdBlue® tartály
Abroncsnyomás meghatározása

Vegye figyelembe a „Keréktárcsák és gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése” című fejezet „Abroncsnyomás” című szakaszában leírt megjegyzéseket még több.

A gépkocsi összes tengelyére megfelelő abroncsnyomást állítson be.

Abroncsméret és terhelhetőségi index (példa)
Olvassa le az abroncsméretet és a terhelhetőségi indexet a gumiabroncsról.

Ha a terhelhetőségi index két számjegyből áll, akkor a „/” előtti 1. szám a szimpla abroncsozásra, a „/” utáni 2. szám pedig az iker gumiabroncsokra vonatkozik.

Olvassa le a megengedett tengelyterhelést a gépkocsi-típustábláról még több.
Válassza ki az abroncsozásnak megfelelő abroncsnyomás-táblázatot.
Szimpla abroncsozás még több
Iker gumiabroncsok még több
Keresse meg a leolvasott abroncsméretet az abroncsnyomás-táblázatban.
Keresse meg az abroncsnyomás-táblázatban az abroncsméret alatt leolvasott, valamint az abroncsozásnak megfelelő terhelhetőségi indexet .
Keresse meg a megállapított megengedett tengelyterhelést az abroncsnyomás-táblázatban és olvassa le az abroncsnyomást.

Az abroncsnyomás a levegő hőmérsékletétől függően változik: 10 °C hőmérséklet-változás kb. 30 – 40 kPa (0,3 – 0,4 bar/4,4 – 5,8 psi) nyomáskülönbséget okoz. Amikor az abroncsnyomás-ellenőrzést olyan helyiségben végzi, ahol a hőmérséklet meghaladja a külső hőmérsékletet, vegye figyelembe a hőmérsékletfüggő abroncsnyomás-változást.

Példa:
  • A külső hőmérséklet kb. 0 °C.

  • A helyiség hőmérséklete kb. 20 °C.

  • Állítsa az abroncsnyomást az abroncsnyomás-táblázatban megadottnál 60 – 80 kPa(0,6 – 0,8 bar/8,7 – 11,6 psi) értékkel magasabbra.

Bizonyos feladatoknál (pl. téli üzemeltetés) a gépkocsi megengedett tengelyterhelését a jóváhagyott szerelvények felszereléséhez megnövelheti. Ilyen esetekben a gépkocsi sebessége korlátozott. Az abroncsnyomás eltér a következő abroncsnyomás-táblázatokban megadott értékektől. A nyomást az E.T.R.T.O.-szabvány és a gumiabroncsgyártó által megadottak betartásával kell növelni.

Ablakmosó/fényszórótisztító berendezés feltöltése
FIGYELEM Az ablakmosófolyadék-koncentrátum tűz‑ és sérülésveszélyes

Az ablakmosófolyadék-koncentrátum könnyen gyúlékony. Ha a motor vagy a kipufogórendszer forró részegységeire kerül, meggyulladhat.

Ügyeljen arra, hogy az ablakmosófolyadék-koncentrátum ne kerüljön a betöltőnyílás mellé.
Mosófolyadék utántöltése

A gépkocsi kivitelétől függően az ablakmosó berendezés és a fényszórótisztító berendezés mosófolyadék-tartályának űrtartalma kb. 10 l vagy 15 l.

Ha a mosófolyadék-tartályban túl alacsony a mosófolyadékszint, a fedélzeti számítógép szürke eseményablakban a szimbólumot jeleníti meg.

A mosófolyadékhoz egész évben keverjen a Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó előírásainak 371.0 lapszáma szerinti ablakmosófolyadék-koncentrátumot. A keverési arányt igazítsa a külső hőmérséklethez.

Fagypont feletti hőmérsékletnél keverjen hozzá nyári, folt nélkül száradó ablakmosófolyadék-koncentrátumot. Fagyveszély esetén használjon téli ablakmosófolyadék-koncentrátumot annak érdekében, hogy a mosófolyadék ne fagyjon rá a szélvédőre.

A mosófolyadékot keverje össze előre egy tartályban, a megfelelő keverési arányban.
Nyissa fel a karbantartónyílás-fedelet még több.
Csavarja le és vegye le a mosófolyadék-tartály fedelét .
Töltse fel a mosófolyadék-tartályt.
Helyezze vissza a fedelet , és húzza meg.
Csukja le a karbantartónyílás-fedelet.
Ablaktörlőlapátok cseréje
FIGYELEM Sérülésveszély a nem megfelelő fellépési segítségek miatt

Ha a gépkocsira szerelt fellépőket és kapaszkodókat használja, lecsúszhat és/vagy leeshet.

Mindig csúszásbiztos és stabil fellépési segítségeket, pl. megfelelő létrát használjon.
FIGYELEM Az ablaktörlőlapátok cseréjekor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei az ablaktörlőkarnál.

Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőket és a gyújtást.
MEGJEGYZÉS Ablaktörlőgumi károsodása
Az ablaktörlőlapátot csak az ablaktörlőkarnál fogja meg.

Ellenkező esetben károsodhat az ablaktörlőgumi.

MEGJEGYZÉS Karbantartónyílás-fedél vagy a szélvédő károsodása

Ha kihajtott ablaktörlőkar esetén felnyitja a karbantartónyílás-fedelet, akkor az megsérülhet.

Ha az ablaktörlőkarokat ablaktörlőlapátok nélkül hajtja vissza, a szélvédő megsérülhet.

Ha az ablaktörlőkar előre van hajtva, ne nyissa fel a karbantartónyílás-fedelet.
Az ablaktörlőkart ne hajtsa vissza ablaktörlőlapát nélkül.
Ablaktörlőlapátok leszerelése

Az ablaktörlőlapátok kopó alkatrészek. Legalább évente egyszer cserélje ki az ablaktörlőlapátokat. Ellenkező esetben a szélvédők törlése már nem lesz megfelelő.

Hajtsa fel az ablaktörlőlapátot és az ablaktörlőkart a szélvédőről.
Húzza le a tömlőt a csöves fúvókáról.
Nyomja az ablaktörlőlapátot ütközésig az nyíl irányába az ablaktörlőkarra.
Tolja a tolókát a nyíl irányába, amíg az a szétszerelési helyzetben nem reteszelődik.
Húzza le az ablaktörlőlapátot az ablaktörlőkarról a nyíl irányába.
Ablaktörlőlapátok felszerelése
Helyezze az új ablaktörlőlapátot az nyíl irányába az ablaktörlőkarba.
Tolja a tolókát a nyíl irányába, amíg az a rögzítési helyzetben nem reteszelődik.
Ellenőrizze az ablaktörlőlapát helyzetét.
Hajtsa vissza az ablaktörlőkarokat a szélvédőre.
Motorolaj ellenőrzése/utántöltése
Olajszint ellenőrzése
Olajszint ellenőrzése a fedélzeti számítógépen még több.
Csak a gépkocsihoz engedélyezett olajokat használjon, amelyek megfelelnek az előírt SAE‑osztályoknak még több.
Motorolaj utántöltése
MEGJEGYZÉS Túltöltött motorolaj-mennyiség esetén fennáll a károsodás veszélye

A túl sok motorolaj károsíthatja a motort vagy a katalizátort.

Távolíttassa el a túltöltött motorolaj-mennyiséget egy minősített szakműhelyben.

A fedélzeti számítógépen kijelzett olajmennyiséget csak akkor töltse után, ha a menüablakban a(z) szimbólum látható.

Állítsa le vízszintes helyen a gépkocsit.
Húzza be a rögzítőféket.
Állítsa le a motort.
Nyissa ki a karbantartónyílás-fedelet még több.
Fordítsa el a fedelet , és vegye le.
Töltse után a fedélzeti számítógépen kijelzett olajmennyiséget.
Helyezze vissza a fedelet , és húzza meg.
Csukja le a karbantartónyílás-fedelet.
Megjegyzés as gépkocsimosók használatához
MEGJEGYZÉS Károsodások a gépkocsimosó használatakor

A kihajtott külső visszapillantó tükör/kameratartó vagy a bekapcsolt ablaktörlő a gépkocsimosó használatakor károsodhat.

A gépkocsimosó használata előtt:
Kapcsolja ki az ablaktörlőt
Külső visszapillantó tükörrel ellátott gépkocsik: külső visszapillantó tükör behajtása
MirrorCam tükörre helyezett kamerával ellátott gépkocsik: kameratartó kihajtása

A gépkocsimosó elhagyása előtt ügyeljen arra, hogy a külső visszapillantó tükör vagy a kameratartó ismét teljesen ki legyen hajtva.

A gépkocsimosóba történő behajtás előtt előzetes mosással távolítsa el a gépkocsiról az esetleges durva szennyeződéseket.

Az automatikus gépkocsimosás után távolítsa el a viaszt a szélvédőről és az ablaktörlőgumiról. Így elkerülheti a csúszást és csökkentheti a mosási zajokat, amelyek a szélvédőn levő maradványok miatt keletkezhetnek.