Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • Mercedes-AMG GT
  • Coupé
  • 04/2020
app store google play
X

Printen
Zijruiten sluiten en weer openen met de luchtrecirculatietoets (comfortsluiting resp. -opening)

Bij het inschakelen van de luchtrecirculatie kunnen de zijruiten automatisch worden gesloten, bijvoorbeeld voordat een tunnel wordt binnengereden. Bij het uitschakelen van de luchtrecirculatie kunnen de zijruiten automatisch in hun oorspronkelijke positie worden teruggebracht.

WAARSCHUWING Inklemgevaar bij onoplettende comfortsluiting

Bij de comfortsluiting kunnen lichaamsdelen in het sluitgebied van de zijruiten bekneld raken.

Bij de comfortsluiting de volledige sluitprocedure controleren en erop letten dat zich geen lichaamsdelen in het sluitgebied bevinden.
Zijruiten sluiten:
De toets  ingedrukt houden tot de zijruiten bewegen.

De zijruiten sluiten en de luchtrecirculatie wordt ingeschakeld.

WAARSCHUWING Inklemgevaar bij de comfortopening

Bij het openen van een zijruit kunnen lichaamsdelen tussen de zijruit en het ruitframe getrokken worden of bekneld raken.

Bij het openen controleren dat niemand de zijruit aanraakt.
Als iemand ingeklemd raakt, direct de toets in het portier voor het openen van de zijruit indrukken.

De zijruiten stoppen.

Aan de toets trekken, om de zijruit weer te sluiten.
Gesloten ruiten weer openen:
De toets  ingedrukt houden tot de ruiten bewegen.

De zijruiten keren in hun oorspronkelijke positie terug en de luchtrecirculatie wordt uitgeschakeld.

Klimaatinstellingen terugzetten
De toets in de bedieningseenheid voorin ongeveer vier seconden ingedrukt houden.

De klimaatinstellingen worden op de basisinstellingen teruggezet.

Controller bedienen
Voorwaarden
  • Het multimediasysteem is uitgerust met een controller.

Toets
Kort indrukken: Terug naar laatste weergave
Lang indrukken: Hoofdfuncties oproepen
Controller
Toets
Hoofdfuncties en favorieten oproepen

Bedieningsmogelijkheden van de controller:

Linksom of rechtsom draaien .
Naar links of rechts schuiven .
Omhoog of omlaag schuiven .
Diagonaal schuiven .
Kort of lang indrukken .
Verkeersinformatie in- en uitschakelen
Multimediasysteem:
Systeem
Audio
Navigatie- en verkeersinformatie
De functie in- of uitschakelen .
of
In het multifunctioneel stuurwiel de toets ingedrukt houden.