Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • E-Klasse
 • Sedan
 • 2018
app store google play
X

Printen
Aanwijzingen voor het aanpassen van de verlichting bij buitenlandse reizen

Auto's met halogeen- of statische LED-koplampen: Het omschakelen van de koplampen is niet nodig. Er wordt eveneens aan de wettelijke eisen voldaan in landen waarin aan de andere kant van de weg wordt gereden.

Auto's met Intelligent Light System: Voor het overschrijden van de grens met landen waarin aan de andere kant van de weg wordt gereden, moeten de koplampen op symmetrisch dimlicht worden omgeschakeld meer.

Na de omschakeling:
 • Het tegemoetkomend verkeer wordt niet verblind.

 • De kant van de weg wordt niet meer zo ver en hoog verlicht.

 • De functies "verlichting voor snelwegen" en "uitgebreid mistlicht" zijn niet beschikbaar.

Na terugkeer moet weer op asymmetrisch dimlicht worden omgeschakeld.

Aanwijzingen bij het regelmatig controleren van de velgen en banden
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door beschadigde banden

Beschadigde banden kunnen verlies van bandenspanning veroorzaken.

Daardoor kunt u de controle over de auto verliezen.

Banden regelmatig op schade controleren en beschadigde banden direct vervangen.
De volgende controles regelmatig, ten minste eenmaal per maand of indien nodig, bijvoorbeeld  voor een langere rit of rijden in het terrein, aan alle wielen uitvoeren:
 • Controle van de bandenspanning meer.

 • Visuele controle van de banden en velgen op beschadigingen

 • Controle van de ventieldopjes

  De ventielen moeten met de door Mercedes-Benz speciaal voor uw auto goedgekeurde ventieldopjes tegen vocht en vuil beschermd zijn.

 • Visuele controle van de profieldiepte en het loopvlak over de gehele breedte.

  De minimumprofieldiepte bedraagt bij zomerbanden 3 mm en bij winterbanden 4 mm.

Veiligheidsvest uitnemen

De veiligheidsvesten bevinden zich in de veiligheidsvestvakken in de portieropbergvakken van het bestuurders- en passagiersportier.

Uitnemen:
Het veiligheidsvestvak aan de lus eruit trekken.
Het veiligheidsvestvak openen en het veiligheidsvest eruit nemen.

In de portieropbergvakken van de achterportieren zijn eveneens veiligheidsvestvakken aangebracht waarin veiligheidsvesten kunnen worden opgeborgen.

Maximum aantal wasbeurten
Maximale wastemperatuur
Niet bleken
Niet strijken
Geen wasdroger gebruiken
Niet chemisch reinigen
Dit vest voldoet aan klasse 2.

Aan de in de wettelijke norm vastgelegde eisen kan alleen worden voldaan als het veiligheidsvest de juiste maat heeft en volledig gesloten is.

In de volgende gevallen de veiligheidsvesten vervangen:
 • De reflecterende strepen zijn beschadigd of vervuild.

 • Het is te vaak gewassen.

 • De fluorescerende eigenschappen nemen af.

Gevarendriehoek uitnemen
De gevarendriehoekhouder aan beide zijden in de richting van de pijl drukken en openen.
Gevarendriehoek verwijderen.
Overzicht EHBO-set

De EHBO-set bevindt zich links in de bagageruimte in het opbergnet.

Overzicht actualisering van de kaartgegevens
Actualisering in de Mercedes-Benz-servicewerkplaats laten uitvoeren

Net zoals conventionele autokaarten verouderen de digitale kaartgegevens. Een optimale routebegeleiding door de navigatie wordt alleen bereikt met actuele kaartgegevens. Informatie over nieuwe versies van de digitale kaart is verkrijgbaar bij een Mercedes-Benz-servicewerkplaats.

Daar kunt u de actualisering van de digitale kaart laten uitvoeren.

Online kaartupdate

Met de dienst online kaartupdate van Mercedes me connect kunnen kaartgegevens geactualiseerd worden.

De dienst Online kaartupdate is niet in alle landen beschikbaar.

De volgende mogelijkheden staan ter beschikking voor de actualisering:
 • De automatische kaartupdate werkt de kaartgegevens voor een regio bij.

  Voor de automatische kaartupdate moet de systeeminstelling Automatische online-update zijn ingeschakeld meer.

 • De handmatige kaartupdate werkt de kaartgegevens voor meerdere of alle regio's bij.

Zie voor meer informatie over de online kaartupdate Mercedes me Homepage.

Zie voor meer informatie over de actualisering Mercedes me connect interactieve handleiding.

Speciale bestemming of adres invoeren
WAARSCHUWING Gevaar voor afleiding door informatiesystemen en communicatieapparatuur

Als u tijdens het rijden in de auto geïntegreerde informatiesystemen en communicatieapparatuur bedient, kunt u van de verkeerssituatie worden afgeleid. Bovendien kunt u de controle over de auto verliezen.

Deze apparatuur alleen bedienen als de verkeerssituatie dit toelaat.
Als dit niet kan worden gewaarborgd, op een veilige plek stoppen en de invoering als de auto stilstaat uitvoeren.

Bij het gebruik van het multimediasysteem de wettelijke bepalingen in acht nemen van het land waar u zich op dat moment bevindt.

Voorwaarden
 • Voor het online-zoeken: Mercedes me connect is beschikbaar.

 • U hebt een gebruikersaccount op de Mercedes me portal.

 • De dienst is bij een Mercedes-Benz-servicewerkplaats vrijgeschakeld.

Meer informatie vindt u onder: Mercedes me Homepage

Multimediasysteem:
Navigatie
Het menu Navigatie weergeven.
Bestemming invoeren selecteren.

Het land waarin de auto zich bevindt, is ingesteld .

Voor de bestemmingsinvoer zijn twee varianten beschikbaar:
 • Vrij zoeken

 • Stapsgewijs zoeken

Variant 1: Vrij zoeken
De speciale bestemming of het adres in invoeren. Daarbij is de volgorde van de invoer willekeurig.

Tijdens de bestemmingsinvoer doet het multimediasysteem adviezen. Het selecteren van een bestemming gebeurt uit een lijst.

Bijvoorbeeld deze adresbestanddelen invoeren:
 • Stad, straat, huisnummer

 • Straat, stad

 • Postcode

 • Naam speciale bestemming

 • Speciale-bestemmingscategorie, bijvoorbeeld Tankstation

 • Stad, naam speciale bestemming

Voorbeelden voor het invoeren van een bestemming zijn:
 • Wanneer u bijvoorbeeld naar de Königsstraße in Stuttgart op zoek bent, kunt u STUT en KÖN invoeren.

 • Wanneer u bijvoorbeeld naar een speciale bestemming in Groot-Brittannië op zoek bent, kunt u THE SHARD invoeren.

  Indien u beide voorbeelden wilt proberen, dan moet u bovendien het land wijzigen (variant 2).

Omschakelen op handschriftherkenning:
selecteren.
Het teken op de touchpad schrijven.
Omschakelen op tekenselectie:
De toets indrukken.
of
Op de touchpad drukken.
Invoer wissen:
selecteren (indien beschikbaar).
 • Kort bevestigen: Het als laatste ingevoerde teken of het als laatste overgenomen voorstel wordt gewist.

 • Lang bevestigen: De gehele invoer wordt gewist.

Schrijftaal instellen:
selecteren.
De schrijftaal selecteren.

Deze functie is zinvol voor landen waarin meerdere tekensets worden ondersteund. Een voorbeeld is Rusland met het cyrillische en Latijnse schrift.

Online-zoeken oproepen:
Online-zoeken selecteren.

Na het opbouwen van de internetverbinding verschijnt een lijst. Deze toont online-bestemmingen overeenkomstig de invoer tot dan toe.

De online bestemmingen worden geleverd door een internetprovider.

De online bestemming selecteren.
of
Een online bestemming in de invoerregel invoeren.

Het online zoeken is niet in alle landen beschikbaar.

Lijst oproepen:
De toets indrukken.
of
Wanneer de bovenste regel van de balk met tekens is gemarkeerd, naar boven navigeren.
De bestemming in de lijst selecteren.
Bestemming overnemen:
Bestemming overnemen selecteren.

Als de bestemming niet eenduidig is, verschijnt een lijst.

De bestemming selecteren.

De bestemmingsinformatie wordt weergegeven.

Variant 2: Stapsgewijs zoeken
De toets indrukken.
of
Wanneer de bovenste regel van de balk met tekens is gemarkeerd, naar boven navigeren.

De balk met tekens verdwijnt. Stad of postcode is gemarkeerd. Er zijn nog meer invoervelden beschikbaar, bijvoorbeeld voor Speciale bestemming.

Stad of postcode selecteren.

De balk met tekens verschijnt.

De stad of de postcode invoeren.

Tijdens de bestemmingsinvoer doet het multimediasysteem adviezen. Het selecteren van een bestemming gebeurt uit een lijst.

De volgorde bij de adresinvoer is willekeurig, bijvoorbeeld:
 • Stad of postcode, Straat, Huisnr.

  Indien beschikbaar, een kruisende straat invoeren.

 • Straat, Stad of postcode

 • Speciale bestemming bijvoorbeeld Tankstation, Stad of postcode

Tijdens de bestemmingsinvoer de volgende functies gebruiken:
 • Omschakelen op handschriftherkenning

 • Omschakelen op tekenkeuze

 • Invoer wissen

  Met in de stapsgewijze zoekfunctie een record wissen, bijvoorbeeld voor een Speciale bestemming. Daartoe naar links navigeren.

 • Online zoeken oproepen (indien beschikbaar)

 • Lijst oproepen

De werking is in de functie Vrij zoeken beschreven.

Land wijzigen:
Het land selecteren.
Het land invoeren. Het is voldoende het eerste teken in te voeren.
Het land in de lijst selecteren.
Bestemming overnemen:
Bestemming overnemen selecteren.

Als de bestemming niet eenduidig is, verschijnt een op afstand gesorteerde lijst.

De bestemming selecteren.

De bestemmingsinformatie wordt weergegeven.

Radiozender via zendernaam of directe frequentie-invoer zoeken
Multimediasysteem:
Radio
Een zendernaam of een frequentie invoeren.
selecteren.

De zoekresultaten worden weergegeven.

Een zender selecteren.