Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • E-Klasse
 • Sedan
 • 2018
app store google play
X

Printen
Noodknipperlichten in- of uitschakelen
De toets  indrukken.
De noodknipperlichten worden automatisch ingeschakeld:
 • in geval van geactiveerde airbag

 • bij krachtig afremmen vanaf een snelheid van meer dan 70 km/h tot stilstand van de auto

Als vervolgens wordt verder gereden, wordt de alarmknipperlichtinstallatie bij circa 10 km/h automatisch uitgeschakeld. U kunt de alarmknipperlichtinstallatie ook met de toets  uitschakelen.

Brandblusser verwijderen
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door een niet correct bevestigde brandblusser in de beenruimte van de bestuurder

Een brandblusser in de beenruimte van de bestuurder kan de slag van de pedalen beperken of een ingedrukt pedaal blokkeren.

Hierdoor wordt de bedrijfs‑ en verkeersveiligheid van de auto in gevaar gebracht.

Bovendien kan de brandblusser in de beenruimte van de bestuurder gaan rondslingeren en de bestuurder of andere inzittenden verwonden.

De brandblusser tijdens het rijden altijd correct in de houder opbergen en bevestigen.

De brandblusser tijdens het rijden niet verwijderen.

Auto met linkse besturing: De lip omhoogtrekken.
De brandblusser uitnemen.
Veiligheidsvest uitnemen

De veiligheidsvesten bevinden zich in de veiligheidsvestvakken in de portieropbergvakken van het bestuurders- en passagiersportier.

Uitnemen:
Het veiligheidsvestvak aan de lus eruit trekken.
Het veiligheidsvestvak openen en het veiligheidsvest eruit nemen.

In de portieropbergvakken van de achterportieren zijn eveneens veiligheidsvestvakken aangebracht waarin veiligheidsvesten kunnen worden opgeborgen.

Maximum aantal wasbeurten
Maximale wastemperatuur
Niet bleken
Niet strijken
Geen wasdroger gebruiken
Niet chemisch reinigen
Dit vest voldoet aan klasse 2.

Aan de in de wettelijke norm vastgelegde eisen kan alleen worden voldaan als het veiligheidsvest de juiste maat heeft en volledig gesloten is.

In de volgende gevallen de veiligheidsvesten vervangen:
 • De reflecterende strepen zijn beschadigd of vervuild.

 • Het is te vaak gewassen.

 • De fluorescerende eigenschappen nemen af.

Gevarendriehoek uitnemen
De gevarendriehoekhouder aan beide zijden in de richting van de pijl drukken en openen.
Gevarendriehoek verwijderen.
Overzicht EHBO-set

De EHBO-set bevindt zich links in de bagageruimte in het opbergnet.

QR-codes voor reddingskaart

In de tankdopklep en aan de tegenovergestelde zijde op de B-stijl zijn QR-codes bevestigd. Bij een ongeval kunnen reddingsdiensten met behulp van de QR-codes snel de overeenkomstige reddingskaart voor de auto bepalen. De actuele reddingskaart bevat in compacte vorm de belangrijkste informatie over de auto, bijvoorbeeld de ligging van de elektrische bedrading.

Meer informatie vindt u onder Homepage Mercedes-Benz - Reddingskaart.

12V‑accu laden
Voorwaarden
 • De auto is met de elektrische parkeerrem beveiligd.

 • Automatische transmissie: De transmissie staat in de stand .

 • Het contact en alle elektrische verbruikers zijn uitgeschakeld.

 • De motorkap geopend.

De afdekking van de plusaansluiting op het hulpstartpunt in de richting van de pijl schuiven.
De plusaansluiting aan de eigen auto en de pluspool van de externe accu met de start-/laadkabel verbinden. Daarbij beginnen met de plusaansluiting van de eigen auto.
Bij starthulp:
De motor van de hulpbiedende auto met stationair toerental laten draaien.
De minpool van de externe accu en het massapunt aan de eigen auto met de start-/laadkabel verbinden. Daarbij met de externe accu beginnen.
Bij starthulp:
De motor van de eigen auto starten.
Bij opladen:
Het opladen starten.
Bij starthulp:
De motoren enkele minuten laten draaien.
Bij starthulp:
Voordat de startkabel wordt losgemaakt een elektrische verbruiker van de eigen auto, b ijvoorbeeld de achterruitverwarming of de verlichting, inschakelen.

Als de starthulp of het opladen beëindigd is:

De startkabel/laadkabel eerst van het massapunt en de minpool van de externe accu losmaken, vervolgens van de plusaansluiting en de pluspool van de externe accu. Hierbij telkens beginnen bij de contacten van de eigen auto.
Na het verwijderen van de start-/laadkabels, de afdekking van de plusaansluiting sluiten.

Als de auto met starthulp is gestart, kan de elektro-aandrijving eventueel gedurende circa 30 minuten niet beschikbaar zijn.

Meer informatie is verkrijgbaar in een gekwalificeerde werkplaats.

Aanwijzingen met betrekking tot elektrische zekeringen
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen en letsel door overbelaste bedrading

Wanneer een defecte zekering wordt gemanipuleerd, overbrugd of door een zekering met een hoger amperage wordt vervangen, kan de elektrische bedrading overbelast worden.

Hierdoor kan brand ontstaan.

Defecte zekeringen altijd door gespecificeerde nieuwe zekeringen met het correcte amperage vervangen.
AANWIJZINGBeschadiging door verkeerde zekeringen

Door verkeerde zekeringen kunnen elektrische componenten of systemen worden beschadigd.

Alleen door Mercedes-Benz vrijgegeven zekeringen met het aangegeven amperage gebruiken.

Doorgebrande zekeringen moeten worden vervangen door gelijkwaardige zekeringen, herkenbaar aan de kleur en de ampèrewaarde. Voor de zekeringen in de motorruimte en in de bagageruimte uitsluitend zekeringen met de toevoeging "S" gebruiken. De ampèrewaarden zijn te vinden in het zekeringaansluitschema.

Zekeringaansluitschema: Op de zekeringenkast in de bagageruimte meer.

AANWIJZING Beschadiging of functiestoring door vochtigheid

Door vochtigheid kunnen functiestoringen of beschadigingen aan de elektrische installatie ontstaan.

Bij een geopende zekeringenkast erop letten dat geen vochtigheid in de zekeringenkasten kan binnendringen.
Bij het sluiten van de zekeringenkast erop letten dat de afdichting van het deksel correct op de zekeringenkast is aangebracht.

Als een nieuw aangebrachte zekering opnieuw doorbrandt, de oorzaak laten vaststellen en verhelpen bij een gekwalificeerde werkplaats.

Voor het vervangen van zekeringen het volgende controleren:
 • De auto is beveiligd tegen wegrollen.

 • Alle elektrische verbruikers zijn uitgeschakeld.

 • Het contact is uitgeschakeld.

De elektrische zekeringen zijn over verschillende zekeringenkasten verdeeld:
 • Zekeringenkast in de motorruimte aan bestuurderszijde meer

 • Zekeringenkast in de cockpit aan bestuurderszijde meer

 • Zekeringenkast in de beenruimte van de passagier meer

 • Zekeringenkast in de bagageruimte in rijrichting rechts meer

Aanwijzingen met betrekking tot bandenpech
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door drukloze banden

Een drukloze band beïnvloedt de rij-eigenschappen en het stuur‑ en remgedrag van de auto sterk.

Banden zonder noodloopeigenschappen:

Niet met drukloze band rijden.
De drukloze band direct vervangen door het nood‑ of reservewiel of contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Banden met noodloopeigenschappen:

De informatie en de waarschuwingsaanwijzingen over MOExtended banden (banden met noodloopeigenschappen) in acht nemen.
Afhankelijk van de uitrusting van de auto hebt u in geval van bandenpech over de volgende mogelijkheden:
 • Auto's met MOExtended-banden: Beperkt doorrijden is mogelijk. Daarbij de waarschuwingsaanwijzingen over MOExtended banden (banden met noodloopeigenschappen) in acht nemen meer.

 • Auto's met TIREFIT Kit: U kunt de band repareren om beperkt te kunnen doorrijden. Daartoe de TIREFIT-set gebruiken meer.

 • Auto's met Mercedes me connect: U kunt in geval van pech een pechoproep starten met het bedieningspaneel dakconsole meer.

 • Alle auto's: Het wiel vervangen meer.

Een noodwiel is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.

Overzicht gereedschap voor het verwisselen van een wiel

Afgezien van enkele landspecifieke varianten zijn de auto's niet uitgerust met gereedschap voor het verwisselen van een wiel. Informeer bij een gekwalificeerde werkplaats welk gereedschap voor het verwisselen van een wiel voor de auto nodig en goedgekeurd is.

Het benodigde gereedschap voor het verwisselen van een wiel kan het volgende  omvatten:
 • Krik

 • Wielkeg

 • Wielsleutel

 • Centreerpen

De krik heeft een gewicht van circa 3,4 kg.

Het maximumdraagvermogen van de krik vindt u op de sticker op de krik.

De krik is onderhoudsvrij. Bij een storing in de werking contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Het gereedschap voor het verwisselen van een wiel bevindt zich onder de bagageruimtebodem.

Krik
Handschoenen
Wielsleutel
Centreerpen
Uitklapbare wielkeg
Ratel voor krik

Plug-in-hybride auto's: Het gereedschap voor het verwisselen van een wiel bevindt zich in de boordgereedschapstas .

Boordgereedschapstas
Uitklapbare wielkeg opzetten
Uitklapbare wielkeg opzetten
Opbergplaats TIREFIT-set

De TIREFIT-set bevindt zich onder de bagageruimtebodem.

Fles bandenafdichtmiddel
Bandenvulcompressor
De informatie over de vermogensklasse (LK) en/of de elektrische gegevens vindt u aan de achterzijde van de bandenvulcompressor:
 • LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

Op een afstand van circa 1 m tot de bandenvulcompressor en circa 1,6 m boven de grond geldt het volgende geluidsniveau:
 • Geluidsemissieniveau LPA 83 dB (A)

 • Geluidsvermogensniveau LWA 91 dB (A)

De bandenvulcompressor is onderhoudsvrij. Bij een storing in de werking contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Auto slepen met beide assen op de grond
De aanwijzingen met betrekking tot de toegestane sleepmethoden in acht nemen meer.
De accu moet aangesloten en opgeladen zijn; dit controleren.
Wanneer de accu ontladen is, de volgende punten in acht nemen:
 • De motor kan niet worden gestart.

 • De elektrische parkeerrem kan niet worden uit- of ingeschakeld.

 • Auto's met automatische transmissie: De automatische transmissie kan niet in de stand of worden gezet.

Auto's met automatische transmissie: Wanneer de automatische transmissie niet in de stand kan worden gezet of het multifunctioneel display in het combi-instrument niets aangeeft, de auto vervoeren meer. Voor het transport van de auto is een sleepwagen met hefinrichting nodig.

AANWIJZING Beschadiging door te snel of te ver slepen

Door te snel of te ver slepen kan de aandrijflijn beschadigd raken.

Een sleepsnelheid van 50 km/h niet overschrijden.
Een sleepafstand van 50 km niet overschrijden.
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen bij het slepen van een auto met een te hoog gewicht
Wanneer‑ de te slepen auto zwaarder is dan het toegestaan totaalgewicht van uw auto, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
 • Het sleepoog breekt af.

 • De combinatie kan gaan slingeren en zelfs kantelen.

Als u een andere auto aansleept‑ of sleept, moet erop worden gelet dat het gewicht ervan niet hoger is dan het toegestaan totaalgewicht van uw auto.

Als een auto moet worden weggesleept of aangesleept, mag het toegestaan totaalgewicht daarvan het toegestaan totaalgewicht van het trekkende voertuig niet overschrijden.

De gegevens over het toegestaan totaalgewicht van de betreffende auto vindt u op het voertuigtypeplaatje meer.
Auto's met automatische transmissie: Het bestuurders- of passagiersportier niet openen, omdat anders de automatische transmissie automatisch in de stand wordt gezet.
Het sleepoog aanbrengen meer.
De sleepkabel of -stang bevestigen.
AANWIJZING Beschadiging door verkeerde bevestiging
De sleepkabel of sleepstang alleen aan de sleepogen bevestigen.
De automatische vergrendeling uitschakelen meer.
De HOLD-functie niet activeren.
De wegsleepbeveiliging uitschakelen meer.
Het Active Brake Assist System uitschakelen meer.
Auto's met automatische transmissie: De automatische transmissie in de stand zetten.
De elektrische parkeerrem vrijzetten.
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door beperkte veiligheidsrelevante functies bij het slepen
Veiligheidsrelevante functies zijn in de volgende situaties beperkt of niet meer beschikbaar:
 • Het contact is uitgeschakeld.

 • Het remsysteem of de stuurbekrachtiging vertoont een storing.

 • De energievoorziening of het boordnet vertoont een storing.

Als uw auto dan wordt gesleept, kan voor het sturen en remmen aanzienlijk meer kracht nodig zijn.

Een sleepstang gebruiken.
Voor het slepen controleren of de stuurinrichting vrij kan bewegen.
AANWIJZING Beschadiging door te hoge trekkrachten

Plotseling wegrijden kan door hoge trekkrachten de auto's beschadigen.

Langzaam en niet plotseling wegrijden.