Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • B-sarja
 • Sports tourer
 • 10/2018
app store google play
X

Tulosta
Aktiivisen kaista-avustimen toiminta

Aktiivinen kaista-avustin valvoo auton edessä olevaa aluetta monitoimikameran avulla . Se suojaa sinua tahattomalta kaistalta poistumiselta. Sinua voidaan varoittaa ohjauspyörän tuntuvalla värinällä ja ohjata takaisin kaistalle kaistalla ajoa korjaavalla jarrutussäädöllä.

Järjestelmä varoittaa ohjauspyörän tuntuvalla värinällä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
 • Aktiivinen kaista-avustin tunnistaa ajokaistamerkinnän.

 • Etupyörä on ajokaistamerkinnän päällä.

Lisäksi auto ohjataan takaisin kaistalle kaistalla ajoa korjaavalla jarrutussäädöllä, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:
 • Aktiivinen kaista-avustin tunnistaa ajokaistamerkinnät ajokaistan kummallakin puolella.

 • Etupyörä ylittää yhtenäisen ajokaistamerkinnän.

Aktiivisen kaista-avustimen varoituksen voi kytkeä päälle ja pois päältä.

Aktiivinen kaista-avustin ei voi pienentää tilanteeseen sopimattomasta tai huolimattomasta ajotavasta aiheutuvaa onnettomuusvaaraa eikä se voi kumota fysiikan lakeja. Se ei voi ottaa tie- ja sääolosuhteita eikä liikennetilannetta huomioon. Aktiivinen kaista-avustin on vain apuväline. Vastuu riittävän etäisyyden pitämisestä muihin ajoneuvoihin, ajonopeudesta, oikea-aikaisesta jarruttamisesta ja ajokaistan säilyttämisestä on kuljettajalla.

Aktiivinen kaista-avustin voi ohjata auton takaisin kaistalle kaistalla ajoa korjaavalla jarrutussäädöllä. Jotta jarrutussäätö voi tapahtua myös järjestelmän tunnistaessa katkonaisen ajokaistamerkinnän, järjestelmän on tunnistettava ajoneuvo viereisellä kaistalla. Tunnistettavat ajoneuvot voivat olla vastaan tulevia ajoneuvoja.

Autot, joissa on ajoavustinpaketti tai ajoavustinpaketti Plus: Tunnistettavat ajoneuvot voivat olla myös ohittavia ajoneuvoja tai samaan suuntaan ajavia ajoneuvoja.

Aktiivinen kaista-avustin on käytettävissä ajonopeuden ollessa 60 km/h – 200 km/h.

Jos kaistalla ajoa korjaava jarrutussäätö tapahtuu, monitoiminäyttöön ilmestyy näyttö .

Aktiivisen kaista-avustimen herkkyys

Seuraavan toiminnon saatavuus on maakohtaista.

Käytettäessä asetusta Sensitive (herkkä) kaistaa korjaava jarrutussäätö tehdään myös seuraavissa tilanteissa:
 • Aktiivinen kaista-avustin tunnistaa yhtenäisen ajokaistamerkinnän.

 • Etupyörä on ajokaistamerkinnän päällä.

Järjestelmän rajat
Järjestelmä ei suorita kaistalla ajoa korjaavaa jarrutussäätöä seuraavissa tilanteissa:
 • Kuljettaja ohjaa autoa, jarruttaa autoa tai painaa kaasupoljinta tunnistettavasti ja aktiivisesti.

 • Vilkku on kytkettynä päälle (ajotilanteesta riippuva).

 • Jokin ajoturvallisuusjärjestelmä, esim. ESP®, aktiivinen jarrutusavustin tai aktiivinen katveavustin, suorittaa korjaavan säädön.

 • Ajotapa on urheilullinen, kaarrenopeus suuri tai kiihdytys voimakasta.

 • ESP® on kytkettynä pois päältä

 • Autolla vedetään perävaunua ja sähköliitäntä perävaunuun on muodostettu oikein.

 • jos järjestelmä on havainnut renkaan painehäviön tai renkaan vaurioitumisen ja asiasta on ilmoitettu näytössä

Seuraavissa tilanteissa järjestelmä voi toimia rajoitetusti tai se ei toimi välttämättä lainkaan:
 • näkyvyyden ollessa heikko, esim. ajoradan heikon valaistuksen, voimakkaasti vaihtelevan tien varjoisuuden, lumi- tai vesisateen, sumun tai voimakkaan roiskeveden takia

 • esimerkiksi vastaan tuleva liikenne, suora auringonsäteily tai heijastukset häikäisevät

 • jos tuulilasi on likaantunut monitoimikameran alueelta tai jos kamera on huurtunut, vaurioitunut tai jonkin peitossa

 • jos ajokaistalla ei ole ajokaistamerkintöjä tai ajokaistalla on useampia ajokaistamerkintöjä, jotka eivät ole yksiselitteisiä, esim. työmaa-alueella

 • ajokaistamerkinnät ovat kuluneet, tummuneet tai jonkin peitossa

 • etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on liian pieni eikä järjestelmä tämän seurauksena havaitse ajokaistamerkintöjä

 • jos ajokaistamerkinnät muuttuvat nopeasti, esim. kaistojen haarautuessa, yhdistyessä tai risteytyessä

 • ajorata on hyvin kapea ja mutkainen

Autot, joissa on ajoavustinpaketti: Aktiivinen kaista-avustin valvoo eri alueita auton ympärillä tutkatunnistimien avulla. Jos takapuskurissa olevat tutkatunnistimet ovat likaantuneet tai lumen peitossa, järjestelmä voi toimia rajoitetusti tai se ei välttämättä toimi lainkaan. Jos järjestelmä havaitsee esteen omalla ajokaistalla, se ei suorita kaistalla ajoa korjaavaa jarrutussäätöä.