Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatiti
 • Sprinter
 • Transporter
 • 03/2018
app store google play
X

Ispis
Punjenje vozila gorivom
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije prouzročenih gorivom

Goriva su lako zapaljiva.

Obavezno izbjegavajte vatru, otvorene izvore svjetlosti, pušenje i nastanak iskri.
Prije i tijekom ulijevanja goriva isključite motor te pomoćno grijanje, ako postoji.
UPOZORENJE Opasnost od ozljeda prouzročenih gorivom

Goriva su otrovna i štetna za zdravlje.

Obavezno izbjegavajte kontakt goriva s kožom, očima ili odjećom te izbjegavajte gutanje.
Ne udišite pare goriva.
Djecu uvijek držite podalje od goriva.
Vrata i prozore držite zatvorenima tijekom punjenja vozila gorivom.

Ako vi ili druge osobe dođete u kontakt sa gorivom, pridržavajte se sljedećih točaka:

Odmah isperite gorivo s kože s pomoću vode i sapuna.
Ako gorivo dođe u kontakt s očima, odmah ih temeljito isperite čistom vodom. Odmah potražite liječničku pomoć.
Ako dođe do gutanja goriva, odmah potražite liječničku pomoć. Ne izazivajte povraćanje.
Odmah zamijenite odjeću koja je namočena gorivom.
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije zbog elektrostatičkog punjenja

Elektrostatičko punjenje može dovesti do nastanka iskri i zapaliti pare goriva.

Prije otvaranja čepa spremnika goriva ili diranja sapnice za gorivo dotaknite metalnu karoseriju vozila.

Tako se smanjuje eventualno elektrostatičko punjenje.

Tijekom točenja goriva nemojte ponovno ulaziti u vozilo.

Može doći do ponovnog elektrostatičkog punjenja.

UPOZORENJE Opasnost od požara prouzročena mješavinom goriva

Vozila s dizelskim motorom

Ako dizelsko gorivo miješate s benzinom, točka plamišta mješavine goriva niža je nego kod čistog dizelskog goriva.

Ako motor radi, može doći do neprimjećenog prezagrijavanja komponenti ispušnog sustava.

Nikada ne ulijevajte benzin.
Dizelskom gorivu nikada nemojte dodati benzin.
NAPOMENA U vozila s dizelskim motorom nikada ne ulijevajte benzin.
Ako slučajno ulijete pogrešno gorivo:
 • Ne uključujte paljenje. U protivnom gorivo može ući u sustav dovoda goriva.

  Već male količine pogrešnog goriva mogu dovesti do oštećenja sustava dovoda goriva i motora. Troškovi popravka su visoki.

Obavijestite ovlaštenu specijaliziranu servisnu radionicu.
Dajte u potpunosti isprazniti spremnik goriva i vodove goriva.
NAPOMENA Oštećenje sustava dovoda goriva zbog prepunjenih spremnika goriva
Spremnik goriva punite sve dok se sapnica za gorivo ne isključi.
NAPOMENA Prskanje goriva pri uklanjanju sapnice za gorivo
Spremnik goriva punite sve dok se sapnica za gorivo ne isključi.
NAPOMENA Oštećenje zbog goriva na lakiranim površinama
Nemojte proliti gorivo na lakiranu površinu.
NAPOMENA O OKOLIŠU Onečišćenje okoliša zbog nestručnog rukovanja gorivom

Nestručno rukovanje gorivom može biti opasno za ljude i okoliš.

Goriva nemojte odlagati u kanalizaciju, površinske vode, u podzemne vode ili tlo.
Preduvjeti
 • Vozilo je otključano.

 • Dodatno grijanje je isključeno.

 • Isključeno je paljenje.

 • Lijeva prednja bočna vrata su otvorena.

Tijekom ulijevanja goriva nemojte ponovno ulaziti u vozilo. Mogli biste ponovno dobiti elektrostatički naboj.

Obratite pozornost na napomene o pogonskim sredstvima Više.

Poklopac spremnika goriva
Čep spremnika goriva

Poklopac spremnika goriva je lijevo u smjeru vožnje pored prednjih bočnih vrata. Položaj čepa spremnika goriva prikazuje se i na zaslonu s instrumentima . Strelica na uređaju za točenje goriva označava bočnu stranu vozila.

Otvorite poklopac spremnika goriva .
Čep spremnika goriva okrenite ulijevo i skinite ga.
Zatvorite sva vrata na vozilu kako pare goriva ne bi dospjele u unutrašnjost vozila.
Nastavak za punjenje sapnice za gorivo potpuno gurnite u otvor spremnika goriva, pričvrstite i ulijte gorivo.
Spremnik goriva punite sve dok se sapnica za gorivo ne isključi.
Postavite poklopac spremnika goriva i okrenite ga udesno.

Zvuk koji se pri tome javlja signalizira da je čep spremnika goriva sasvim zatvoren.

Otvorite lijeva prednja bočna vrata.
Zatvorite poklopac spremnika goriva .

Vozila s dizelskim motorom i blokadom za sprječavanje pogrešnog točenja goriva u slučaju dolijevanja benzina: Otvor spremnika goriva predviđen je za ulijevanje goriva sapnicama za dizelsko gorivo za osobna vozila.

Vozila s dizelskim motorom bez blokade za sprječavanje pogrešnog točenja goriva: Gorivo možete točiti i na crpki za dizelsko gorivo za teretna vozila.

U slučaju potpuno ispražnjenog spremnika goriva dotočite najmanje 5 l goriva.

Ponovno postavljanje vrijednosti izbornika Putovanje komandnog računala
Komandno računalo:
Putovanje

Način ispisivanja prikazanog glavnog izbornika može odstupati od opisa. Stoga obratite pozornost na pregled izbornika za zaslon s instrumentima Više.

Možete ponovno postaviti vrijednosti sljedećih funkcija:
 • Dnev. kilometr.:

  • Poništiti dnev. kilomet.?

 • putno računalo:

  • Od pokretanja

  • Od poništavanja

 • prikaz ECO.

Odaberite funkciju koju je potrebno ponovno postaviti i potvrdite odabir.
Upit Poništiti vrijednosti?potvrdite odabirom Da.
Provjera tlaka u gumama s pomoću kontrole tlaka u gumama
Preduvjeti
 • Paljenje je uključeno.

Putno računalo:
Servis
Gume
Pojavljuje se jedan od sljedećih prikaza:
 • Trenutačni tlak u gumama i temperatura guma pojedinih kotača

Zaslon s instrumentima sa zaslonom u boji
 • Trenutačni tlak u gumama pojedinih kotača

Zaslon s instrumentima s crno-bijelim zaslonom
 • Prikaz tlaka u gumama prikazuje se tek nakon nekoliko minuta vožnje: Postupak učitavanja sustava još nije završen. Tlakovi u gumama kontroliraju se već tada.

Usporedite tlak u gumama s preporučenim tlakom u gumama za trenutačno radno stanje . Pritom se pridržavajte napomena o temperaturi gume Više.

Vrijednosti koje se prikazuju na višenamjenskom zaslonu mogu odstupati od vrijednosti koje je izmjerio ispitivač tlaka zraka u gumama jer su povezane s nadmorskom visinom. Na visokim lokacijama ispitivač tlaka zraka pokazuje veći tlak u gumama nego komandno računalo. U tom slučaju nemojte smanjivati tlak u gumama.

Obavezno obratite pozornost i na sljedeću povezanu temu:
 • Napomene o tlaku u gumama Više.

Dolijevanje sredstva AdBlue®
NAPOMENA Oštećenja motora zbog sredstva AdBlue® u gorivu
Sredstvo AdBlue® ne smije se ulijevati u spremnik goriva.
Sredstvo AdBlue® ulijevajte samo u spremnik za AdBlue®.
Izbjegnite prepunjenost spremnika za AdBlue®.
NAPOMENA Onečišćenje unutrašnjosti vozila zbog istjecanja sredstva AdBlue®
Nakon punjenja pažljivo zatvorite spremnik za dolijevanje sredstva AdBlue®.
Izbjegavajte stalni transport spremnika za dolijevanje sredstva AdBlue® u vozilu.
Preduvjeti
 • Isključeno je paljenje.

Vozila koja su registrirana kao osobna vozila: sljedeće poruke koje se na višenamjenskom zaslonu prikazuju jedna za drugom od Vas zahtijevaju da napunite spremnik za AdBlue®:
 • Dolijte AdBlue pogledajte upute za rad

  Spremnik za AdBlue® ispražnjen je do rezerve.

 • Dolijte AdBlue Smanj. snaga za XXX km 

  Vozilom možete prijeći samo još prikazanu dionicu. Hitno nadolijte AdBlue®.

 • Dolijte Adblue Smanj. snaga: 20 km/h  Nema pokret. za XXX km 

  Brzina vozila ograničena je na 20 km/h. Vozilom možete prijeći samo još prikazanu dionicu. Nakon toga nije više moguće pokrenuti motor.

 • Dolijte AdBlue Pokretanje nije moguće

  Vozilo se više ne može pokrenuti.

Vozila koja su registrirana kao teretna vozila: sljedeće poruke koje se na višenamjenskom zaslonu prikazuju jedna za drugom od Vas zahtijevaju da napunite spremnik za AdBlue®:
 • Dolijte AdBlue pogledajte upute za rad

  Spremnik za AdBlue® ispražnjen je do rezerve.

 • Dolijte AdBlue Smanj. snaga

 • Dolijte AdBlue Smanjena snaga nakon pon. pokr. motora:20 km/h 

  Nakon ponovnog pokretanja motora vozilo se može kretati samo još brzinom od 20 km/h.

 • Dolijte AdBlue Smanjena snaga: 20 km/h 

  Vozilo se može kretati samo još brzinom od 20 km/h.

Razinu napunjenosti sredstva AdBlue® i domet sredstva AdBlue® također možete prikazati Više.

Otvaranje čepa spremnika za AdBlue® u slučaju čepa spremnika koji se ne može zaključati
Otvorite poklopac motora.
Zakrenite čep spremnika za AdBlue® ulijevo i skinite ga.
Otvaranje čepa spremnika za AdBlue® u slučaju čepa spremnika koji se može zaključati
Otvorite poklopac motora.
Uzmite alat za otključavanje čepa spremnika za AdBlue® iz putnog alata.
Povucite pokrov na čepu spremnika za AdBlue® prema gore, zakrenite za 90° i pustite.
Postavite alat u provrte čepa spremnika za AdBlue®.
Zakrenite čep spremnika za AdBlue® ulijevo i skinite ga.
Priprema kanistra za dolijevanje sredstva AdBlue®
1. način
2. način
Odvrnite zatvarač kanistra za dolijevanje sredstva AdBlue®.
Ručno navrnite jednokratno crijevo na otvor kanistra za dolijevanje sredstva AdBlue®.
Dolijevanje sredstva AdBlue®
1. način
2. način
Ručno navrnite jednokratno crijevo na nastavak za punjenje na vozilu.
Podignite i nagnite kanistar za dolijevanje sredstva AdBlue®.

Kad je spremnik za AdBlue® potpuno napunjen, postupak punjenja se zaustavlja.

Kanistar za dolijevanje sredstva AdBlue® može se ukloniti i kada je djelomično ispražnjen.

Odvrnite i zatvorite jednokratno crijevo i kanistar za dolijevanje sredstva AdBlue® obrnutim redoslijedom.
Uključite paljenje na najmanje 60 sekundi.
Pokrenite vozilo.

Ne vozite neprestano spremnik za dolijevanje sredstva AdBlue® u vozilu.

Boca za dolijevanje sredstva AdBlue®

Bocu za dolijevanje sredstva AdBlue® samo ručno navrnite na otvor za punjenje u prostoru motora. U protivnom se može oštetiti.

Boce za dolijevanje sredstva AdBlue® možete nabaviti na mnogim benzinskim postajama ili u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. Boce za dolijevanje bez navojnog čepa ne pružaju zaštitu od prepunjavanja. Postoji mogućnost od curenja sredstva AdBlue® uslijed prepunjavanja. Tvrtka Mercedes-Benz nudi vam posebne boce za dolijevanje s navojnim čepom. Boce možete nabaviti u svakom Mercedes-Benz servisnom centru.

Odvrnite pokrivnu kapicu s boce za dolijevanje sredstva AdBlue®.
Bocu za dolijevanje sredstva AdBlue® postavite na otvor za punjenje kao što je prikazano i ručno je navrnite u smjeru kazaljke na satu.
Bocu za dolijevanje sredstva AdBlue® pritisnite u smjeru otvora za punjenje .

Spremnik za AdBlue® se puni. To može trajati do jedne minute.

Kad se boca za dolijevanje sredstva AdBlue® više ne pritišće prema dolje, postupak punjenja se zaustavlja. Boca se može ponovno skinuti i djelomično ispražnjena.

Pustite bocu za dolijevanje sredstva AdBlue®.
Zakrenite bocu za dolijevanje sredstva AdBlue® u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite je.
Ponovno navrnite pokrivnu kapicu boce za dolijevanje sredstva AdBlue®.
Postupak punjenja pomoću sapnice za točenje sredstva AdBlue® uređaja za točenje
Sapnicu za točenje gurnite u nastavak za punjenje na vozilu i dotočite AdBlue®. Pritom pazite da se spremnik za AdBlue® ne prepuni.
Zatvaranje čepa spremnika za AdBlue® u slučaju čepa spremnika koji se ne može zaključati
Nakon punjenja spremnika za AdBlue® nataknite čep spremnika za AdBlue® na nastavak za punjenje i čvrsto ga zakrenite udesno.
Čep spremnika za AdBlue® zakrenite tako da je njegov natpis čitljiv i da stoji vodoravno.

Nastavak za punjenje pravilno je zatvoren samo na taj način.

Zatvorite poklopac motora.
Zatvaranje čepa spremnika za AdBlue® u slučaju čepa spremnika koji se može zaključati
Nakon punjenja spremnika za AdBlue® nataknite čep spremnika za AdBlue® na nastavak za punjenje i čvrsto ga zakrenite udesno.
Izvucite alat iz čepa spremnika za AdBlue® i spremite ga u putni alat.
Povucite pokrov na čepu spremnika za AdBlue® prema gore, zakrenite ga iznad provrta čepa spremnika za AdBlue® i pustite.
Zakrenite čep spremnika za AdBlue®.

Ako se čep spremnika za AdBlue® može slobodno zakretati, tada je spremnik za AdBlue® zatvoren.

Punjenje uređaja za pranje vjetrobranskog stakla
UPOZORENJE Opasnost od opeklina prouzročenih elementima u prostoru motora

Određeni elementi u prostoru motora mogu biti vrlo vrući, np r. motor, hladnjak i dijelovi ispušnog sustava.

Pustite da se motor ohladi i dodirujte samo elemente koji su opisani u nastavku.

Ako morate provoditi radove u prostoru motora, dodirujte samo sljedeće elemente:

 • poklopac motora

 • poklopac za zatvaranje otvora za punjenje motornim uljem

 • poklopac za zatvaranje spremnika vode za pranje

 • poklopac za zatvaranje ekspanzijske posude za rashladnu tekućinu.

UPOZORENJE Opasnost od opeklina pri otvaranju poklopca motora

Ako otvorite poklopac motora kad je motor pregrijan ili postoji požar u prostoru motora, možete doći u dodir s vrućim plinovima ili drugim tvarima koje izlaze iz unutrašnjosti.

Prije otvaranja poklopca motora pustite da se pregrijani motor ohladi.
U slučaju požara u prostoru motora ostavite poklopac motora zatvorenim i obavijestite vatrogasnu službu.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i ozljeda koje može prouzročiti koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla

Koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla je lako zapaljiv. Ako dođe u kontakt s vrućim komponentama motora ili ispušnim sustavom, može se zapaliti.

Osigurajte da koncentrat sredstva za pranje vjetrobranskog stakla ne dospije u blizinu otvora za ulijevanje.
Dolijevanje tekućine za pranje
Spremnik vode za pranje (primjer)
Tekućinu za pranje prethodno promiješajte u pravom omjeru mješavine u spremniku.
Vozilo zaustavite na ravnoj površini i osigurajte ga od kotrljanja Više.
Otvorite poklopac motora Više.
Poklopac za zatvaranje spremnika tekućine za pranje izvucite prema gore za držak.
Dolijte prethodno izmiješanu tekućinu za pranje.
Poklopac za zatvaranje pritisnite na otvor za punjenje dok se čujno ne uglavi.
Zatvorite poklopac motora Više.
Zamjena metlica brisača na prednjem vjetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od uklještenja uključenim brisačima pri mijenjanju metlica brisača

Ako se brisači pomaknu pri zamjeni metlica brisača, možete se ukliještiti na krakovima brisača.

Prije zamjene metlice brisača uvijek isključite brisače i paljenje.
UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog upotrebe brisača dok je otvoren poklopac motora

Ako se brisači pomaknu dok je otvoren poklopac motora, možete se ukliještiti na polužju brisača.

Prije otvaranja poklopca motora uvijek isključite brisače i paljenje.

Ako su se metlice brisača istrošile, stakla se više ne brišu ispravno. Dvaput godišnje zamijenite metlice brisača, po mogućnosti u proljeće i na jesen.

Podignite krak brisača s vjetrobranskog stakla.
Krak brisača držite čvrsto pa metlicu brisača okrećite u smjeru strelice od kraka brisača do graničnika.
Kliznik gurajte u smjeru strelice prema gore sve dok se ne uglavi.
Metlicu brisača spustite natrag na krak brisača.
Metlicu brisača povucite s kraka brisača.
Novu metlicu brisača umetnite u držač na kraku brisača .
Pritom obratite pozornost na različite duljine obiju metlica brisača:
 • vozačeva strana: dugačka metlica brisača

 • suvozačeva strana: kratka metlica brisača.

Kliznik gurajte prema dolje sve dok se ne uglavi.
Krak brisača spustite natrag na vjetrobransko staklo.
Zamjena metlica brisača na prednjem vjetrobranskom staklu (WET WIPER SYSTEM)
UPOZORENJE Opasnost od uklještenja uključenim brisačima pri mijenjanju metlica brisača

Ako se brisači pomaknu pri zamjeni metlica brisača, možete se ukliještiti na krakovima brisača.

Prije zamjene metlice brisača uvijek isključite brisače i paljenje.
UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog upotrebe brisača dok je otvoren poklopac motora

Ako se brisači pomaknu dok je otvoren poklopac motora, možete se ukliještiti na polužju brisača.

Prije otvaranja poklopca motora uvijek isključite brisače i paljenje.

Ako su se metlice brisača istrošile, stakla se više ne brišu ispravno. Dvaput godišnje zamijenite metlice brisača, po mogućnosti u proljeće i na jesen.

Podignite krak brisača s vjetrobranskog stakla.
Krak brisača držite čvrsto pa metlicu brisača okrećite u smjeru strelice od kraka brisača do graničnika.
Kliznik gurajte u smjeru strelice prema gore sve dok se ne uglavi.
Metlicu brisača povucite s kraka brisača u smjeru strelice .
Crijevo oprezno povucite s metlice brisača.
Crijevo učvrstite na novu metlicu brisača.
Novu metlicu brisača umetnite u držač na kraku brisača .
Pritom obratite pozornost na različite duljine obiju metlica brisača:
 • vozačeva strana: dugačka metlica brisača

 • suvozačeva strana: kratka metlica brisača.

Kliznik gurajte prema dolje sve dok se ne uglavi.
Metlicu brisača spustite natrag na krak brisača.
Krak brisača spustite natrag na vjetrobransko staklo.
Provjera razine motornog ulja s pomoću komandnog računala
Preduvjeti
 • Tijekom mjerenja vozilo je na ravnoj površini.

 • Poklopac motora nije otvoren.

 • Ovisno o voznom profilu prikaz razine ulja moguć je tek nakon vožnje u trajanju do 30 minuta i pri uključenom paljenju.

Putno računalo:
Servis
Razina motornog ulja:
Na višenamjenskom se zaslonu prikazuje jedna od sljedećih poruka:
Mjerenje razine motor. ulja u tijeku: Još nije moguće mjerenje razine ulja. Ponovite upit nakon maksimalno 30 minuta vožnje.
Razina motornog ulja u redu i stupac za prikaz razine ulja na višenamjenskom zaslonu zelene je boje i nalazi se između oznaka „min.” i „maks.”: Razina ulja je u redu.
Za mjerenje razine motornog ulja zagrijte motor: Zagrijte motor na radnu temperaturu.
Razina motornog ulja Za mjerenje vozilo parkirajte vodoravno: Vozilo zaustavite na ravnoj površini.
Razina motornog ulja Dolijte 1,0  i stupac za prikaz razine ulja na višenamjenskom zaslonu narančaste je boje i nalazi se ispod oznake „min”: Dolijte 1 l motornog ulja.
Smanjite razinu motornog ulja i stupac za prikaz razine ulja na višenamjenskom zaslonu narančaste je boje i nalazi se iznad oznake „maks.”: Ispustite višak ulivenog motornog ulja.

Potražite ovlaštenu specijaliziranu servisnu radionicu.

Za prikaz razine motornog ulja uključite paljenje: Za provjeru razine motornog ulja uključite paljenje.
Razina motornog ulja Sustav bez funkcije: Senzor nije ispravan ili nije spojen. Potražite ovlaštenu specijaliziranu servisnu radionicu.
Razina motornog ulja Sustav je tren. bez funkcije: Zatvorite poklopac motora.

Vozila s prikazom razine hladnog ulja: Nakon duljeg vremena stajanja vozila na višenamjenskom se zaslonu automatski prikazuje razina ulja. Ako nije moguće izmjeriti razinu motornog ulja, prikazuje se odgovarajuća poruka.

Upute za pranje vozila u automatskoj autopraonici
UPOZORENJE Opasnost od nesreće prouzročena smanjenim učinkom kočenja nakon pranja vozila

Nakon pranja vozila kočnice imaju smanjeni učinak kočenja.

Nakon pranja vozila oprezno kočite tijekom vožnje uzimajući u obzir stanje u prometu sve dok se ne postigne potpuni učinak kočenja.

Pazite da autopraonica bude prikladna za veličinu vozila.

Prije pranja vozila u autopraonici sklopite vanjske retrovizore i prema potrebi demontirajte dodatnu antenu. U protivnome možete oštetiti vanjske retrovizore, antenu ili vozilo.

Prilikom napuštanja autopraonice pazite da vanjski retrovizori budu potpuno otklopljeni te da je eventualna dodatna antena ponovno montirana.

Kako biste izbjegli štete na vozilu, prije upotrebe automatske autopraonice pridržavajte se sljedećeg:
 • Bočni prozori i klizni prozor potpuno su zatvoreni.

 • Ventilator za ventilaciju i grijanje je isključen.

 • Prekidač brisača je u položaju .

Prije odlaska u autopraonicu očistite vozilo od jakih onečišćenja.

Ako nakon pranja vozila uklonite vosak s vjetrobranskog stakla i gumica brisača, izbjeći ćete nastajanje strija na staklu i smanjiti šumove brisača.